Velfærdsledelse i praksis

Velfærdsledere leder medarbejdere, som beskæftiger sig med velfærd. De kan have 2 eller 200 medarbejdere. De kan have et stort eller et lille budget. De kan være ledere, som arbejder med ledelse i praksis eller de kan være ledere på et mere strategisk plan. Men fælles er, at de alle yder deres bidrag til, at velfærdsamfundet fungerer.

Særlige betingelser for velfærdslederen

Der er særlige betingelser og udfordringer for ledere i den private og offentlige sektor, der leder institutioner og faglige praksisser, som leverer velfærd i Danmark.

Velfærdsydelser i både offentligt og privat regi ydes i differentierede, specialiserede faglige systemer med selvstyrende organisatoriske enheder.

Velfærdsledelse bygger på en ledelsestænkning og en strategi, hvor lederen har ledelsen af medarbejdere, der ansigt-til-ansigt med borgerne skaber velfærd i en kompleks offentlig og privat sektor, der i fremtiden også vil være præget af partnerskaber på tværs af fagligheder og interesser.

Velfærdsledelse i praksis

”Velfærdsleder” er ikke en stillingsbetegnelse, og man er ikke nødvendigvis velfærdsleder, fordi man har en lederstilling, hvor medarbejderne skaber velfærd. Velfærdsledelse er et sæt værdier, en ledelsestænkning og ledelsesstrategi, som bl.a. bygger på kerneværdierne i tillidsbaseret ledelse og social kapital.

Her på siden finder du en række værktøjer og inspiration til velfærdsledelse i praksis. Du kan desuden altid kontakte den lederansvarlige i din lokale afdeling omkring råd og vejledning i principperne for velfærdsledelse.