Trivselsmålinger - få mere ud af dem

Selv om trivselsmålinger typisk bliver tilrettelagt fra centralt hold, er det den enkelte leder, der sammen med medarbejderne skal omsætte resultaterne til bedre trivsel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel.

Lederne af de kommunale og regionale organisationer og institutioner har en vigtig rolle i de trivselsmålinger, som alle offentlige arbejdspladser skal gennemføre mindst hvert tredje år. Det er nemlig ude på de enkelte arbejdspladser resultaterne af de fastlagte mål skal fortolkes, drøftes og omsættes til praksis, så det fører til bedre trivsel for alle.

Den decentrale leder har sjældent så stor indflydelse på den indledende del af forløbet, hvor der bliver valgt metoder, udarbejdet spørgeskema og lagt planer for afviklingen af processen i hele organisationen. Men herfra har lederen vigtige funktioner i følgende typiske faser i arbejdet med trivselsmålinger.

Trivselsmålingens fire faser

Måling af trivsel er ikke en undersøgelse af medarbejderne, som har til formål at opnå bestemte resultater. Det er tværtimod en mulighed for at få ny indsigt og at skabe dialog om trivsel og mistrivsel, så arbejdspladsen kan bevæge sig mod udvikling og forbedring – men det kræver, at lederen har til hensigt at bruge redskabet som sådan.

Til hjælp vejleder pjecen dig igennem trivselsmålingens fire faser:

  • 1. Fase: At forberede og gennemføre målinger.
  • 2. Fase: At fortolke og prioritere resultaterne.
  • 3. Fase: At følge op og involvere medarbejderne.
  • 4. Fase: At evaluere og forbedre hele processen.

Læs mere og download pjecen på lederweb.dk

Samarbejdspartnere

Bag projektet og pjecen står Væksthus for ledelse, som er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet.

På Væksthus for Ledelses hjemmeside, lederweb.dk, kan du finde meget mere information om god ledelse.

Læs mere om ledeweb.dk