Samskabelse og ledelse over grænser

Hvad betyder dette nye ”buzzword”? Hvordan kan du selv samskabe og hvad betyder samskabelse for din måde at lede på?

Her på siden får du nogle bud, som kan besvare disse spørgsmål.

Samskabelse – at ny-skabe sammen

Samskabelse handler ofte om projekter mellem offentlige, frivillige og private aktører. Men det kan også handle om, hvordan man arbejder på tværs af fagområder og organisationer, eller hvordan man inkluderer borgerne i velfærdsopgaven.

Det handler ikke om at nå til enighed, men om at skabe noget på tværs af grænser, som normalt betragtes som modstridende. Målet er at skabe nye løsninger, som bygger på en fælles verdensforståelse mellem ellers meget forskellige aktører.

Et vigtigt element er derfor, at samskabelse åbner op for retten til at tage initiativ og til at deltage i projekter og processer. Men det er lige så centralt, at det åbner muligheden for at invitere nye ressourcer og kompetencer ind i opgaveløsningen.

Samskabelse – en forhandlingsproces

Det at skabe noget sammen kan være lige den løsning, der skal til, for at skabe mere værdi i praksis i hverdagen. Men det er ikke nødvendigvis den nemmeste og mest konfliktfrie måde at løse udfordringer på. Derfor kræver det også, at du som leder er bevidst om, hvilken rolle du har i relationen.

Som leder af samskabelse er det dig, der skal tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Det handler altså ikke om, at den ene part skal vinde over den anden, men om, at forhandle sig frem til et bedre resultat, som på længere sigt kan accepteres og bruges på tværs af arbejdsprocesser.

Væksthus for Ledelse opstiller 4 trin til en succesfuld samskabelse:

  1. Engager de relevante aktører og definér problemet
  2. Skab spillereglerne
  3. Oprethold reglerne
  4. Levering af de nye innovative løsninger

Læs mere på lederweb.dk

Samskabelse – at lede uden at bestemme indhold

Men samskabelse stiller også nye krav til dine samarbejdsevner som leder, og måske også til din opfattelse af din egen rolle som leder.

I samskabelse er det en præmis, at indholdet i løsningen ikke på forhånd bestemmes. Det betyder samtidig, at du i rollen som forhandlingsfacilitator må holde dig neutral i forhold til, hvordan løsningen formes. I stedet er det din opgave at sikre den gode proces omkring udformningen.

Din opgave indebærer også, at du er åben for det nye, der skal komme ud af samskabelsen, hvilket kan kræve både mod og risikovillighed af dig som endelig ansvarlig. Det er derfor vigtigt, at du inden en samskabelsesproces også forholder dig til, hvor dine egne grænser for det grænseløse går.

På Væksthus for Ledelses hjemmeside finder du 6 gode råd til, hvordan du leder samskabelse.

Læs mere på lederweb.dk