Officielle definitioner

Mobning

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder. Dog bør man være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Regler og vejledninger

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse, står:
" § 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane."

Læs hele bekendtgørelsen

I Arbejdstilsynets vejledning D.4.2 (marts 2002) oplyses nærmere om, hvad mobning og seksuel chikane er. Følg link i boksen i højre side.