Hvad kan man gøre ved mobning?

Mobning kan være direkte invaliderende for den, det går ud over. Derfor skal mobning tages alvorligt og problemet løses.

Første skridt er naturligvis, at den mobbede selv reagerer. Men det kan i mange tilfælde være det allersværeste. Derfor skal du som leder reagere, hvis du blandt dine ansatte oplever mobning.

Vigtigst af alt er, at arbejdspladsen i sine retningslinjer gør klart, at mobning ikke er tilladt. For i sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, at der ikke forekommer mobning på arbejdspladsen.

Læs mere om mobning på etsundtarbejdsliv.dk

"6 trin til håndtering af mobning" på lederweb.dk

Mobbepolitik på skrift

Hvis du vil have indført en mobbepolitik på din arbejdsplads, er det ikke nok, at der er lavet en mundtlig aftale medarbejderne og lederen imellem. Mobbepolitikken skal skrives ned i tilknytning til personalepolitikken og gøres synlig.

Første skridt på vejen til en mobbepolitik er at I tager fat i hinanden og synliggør, at der er et behov for at lavet en politik på området. Find nu i fællesskab ud af, hvordan I udformer retningslinjerne. Nogle af kernepunkterne kan være:

  • På vores virksomhed har alle ret til at blive behandlet med respekt.
  • På vores virksomhed er mobning ikke tilladt, alle skal behandles med værdighed.
  • Alle medarbejdere har pligt og ret til at klage over både ledere og kollegaer, der mobber.

Hvis du har brug for hjælp til at lave en mobbepolitik, så kan de fleste FOA-afdelinger hjælpe med at sætte ord på retningslinjerne.

LO har også udviklet en test, hvor du kan teste, om din arbejdsplads er klar til at takle mobning.

Tag testen

Værktøj og spil

Når I skal i gang med at arbejde med mobning og chikane på arbejdspladsen findes der en række værktøjer om emnet. Disse er udviklet af branchearbejdsmiljørådene på det offentlige område.

Følg links i menuen til højre.

Dilemmanøglen

Dilemmanøglen et interaktivt spil om mobning. I spillet præsenteres man for en række dilemmaer, man skal forholde sig til. Spillet kan gøre det lettere at håndtere dilemmaer omkring mobning i hverdagen.

Følg links i menuen til højre.