Mobning og chikane

Mobning og chikane er et stort problem for de personer, det går ud over. Mobning er ikke alene skadelig for ofrene, men et problem for trivslen på hele arbejdspladsen.

Som leder for en gruppe medarbejdere er det dit ansvar at medarbejderne trives. En undersøgelse blandt FOAs medlemmer viser, at mobning desværre er et problem på arbejdspladserne og dét er ikke acceptabelt!

Læs undersøgelsen

Hvad er mobning?

Et væsentligt omdrejningspunkt, når der tales om mobning, er, at det er den enkeltes oplevelse af at blive mobbet, der er afgørende. I bekendtgørelsen om arbejdets udførelse fastslås det, at arbejdet ikke må udføres under forhold, der medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Læs mere om de officielle definitioner af de forskellige typer mobning

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen finder sted, når en ansat regelmæssigt og over længere tid udsættes for ubehagelige og/eller nedværdigende handlinger som fx rygtespredning, latterliggørelse m.m. Det kan føre til bl.a. stress, angst, søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Alle kan føle sig mobbet. Som leder er det din opgave at holde dig neutral og fungere som støtte og konfliktløser, hvis der foregår mobning på din arbejdsplads.

Er man vidne til mobning, bør man reagere. Branche-Arbejdsmiljø-Rådet Social & Sundhed har udviklet et værktøjshæfte, som fokuserer på vidneres roller og på forebyggelse af mobning på arbejdspladsen.

Læs mere og find værktøjet her

Når lederen mobber

Undersøgelsen blandt FOAs medlemmer viser desværre, at medarbejderne ofte føler sig mobbet af deres leder: "Vores leder ynder at skælde ud og nedgøre os i andres påhør" uddyber en deltager i undersøgelsen.

Som leder er du ofte udsat for at skulle balancere mellem praktiske opgaver, økonomiske og tidsmæssige begrænsninger, svære beslutninger og en mangfoldighed af medarbejdere, hvilket kan være meget energikrævende. Derfor er det vigtigt at du forholder dig til, hvilken påvirkning din fremtoning kan have på dine medarbejdere, så det ikke bliver opfattet som mobning og chikane.