Kommuniker dig ud af unødigt bureaukrati

Sådan lyder resultatet af en undersøgelse og dertilhørende rapport fra KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Undersøgelsen viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem medarbejderes oplevelse af unødigt bureaukrati og arbejdsmotivationen hos medarbejderne. Samtidig viser undersøgelsen, at lederen spiller en væsentlig rolle i medarbejdernes oplevelse af bureaukratiets relevans.

Undersøgelsen, som er foretaget i fire kommuner og blandt medarbejdere fra henholdsvis beskæftigelsesområdet og  den centrale kommunale administration, viser, at de adspurgte vurderer, at de bruger 5-6 timer af deres arbejdsuge på unødigt bureaukrati.

Det er ofte den samme historie vi hører fra ledere på FOAs områder. Du kan måske genkende din egen og dine medarbejderes hverdag i de udfordringer, som undersøgelsen viser – derfor kan denne undersøgelse være interessant for dig som FOA-leder at læse.

Lederen skal oversætte og transformere

En væsentlig konklusion på undersøgelsen er, at ledelsen har en markant betydning for oplevelsen af unødigt bureaukrati. En leder som kommunikerer visioner og anskuer problemer på nye måder, mindsker oplevelsen af unødigt bureaukrati blandt medarbejderne. Lederen kan altså gøre en forskel, ved at oversætte og transformere de bureaukratiske forhold, som kan virke uvedkommende for medarbejderne.

Undersøgelsen peger altså på, at lederen ikke nødvendigvis skal luge ud i reglerne én for én, men snarere rette sin energi mod at støtte medarbejderne i, hvordan de på en visionær måde kan anskue udfordringerne  fra nye vinkler og udvikle sig fagligt, for på den måde at komme oplevelsen af unødigt bureaukrati til livs.

Kommunikation og inddragelse

Ikke overraskende viser undersøgelsen, at medarbejderne i mindre grad ser bureaukrati som unødigt, hvis de ved, hvad formålet med de konkrete regler er. Men analysen peger også på, at ledelsen har en væsentlig betydning for, om det rent faktisk er tilfældet. Det betyder altså, at lederne i kommunerne kan komme langt med at kommunikere, hvad formålet er med reglerne.

Desuden kan inddragelse af medarbejderne, i måden som arbejdet tilrettelægges på, have en særdeles gavnlig effekt. Hvis medarbejderne har givet deres faglige besyv på, hvordan en regel rent praktisk kan implementeres i arbejdet, er der en større chance for, at medarbejderne finder arbejdet meningsfuldt.

Læs hele KORA rapporten her

Find inspiration og værktøjer her

Her kan du som leder finde inspiration til, hvordan du kan kommunikere med og inddrage dine medarbejdere mere.

Find værktøjer til kommunikation på lederweb.dk

Læs mere om trivsel på arbejdsmiljoweb.dk