Godt psykisk arbejdsmiljø under forandringer

En ny guide, udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsmarkeds parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), sætter fokus på, hvordan man skaber et godt arbejdsmiljø i organisationer under forandring.

Anbefalingerne er udarbejdet som led i Folketingets politiske aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Målet med aftalen er en reduktion indenfor perioden på 20 procent af de psykiske overbelastninger, som opstår i forbindelse med arbejde.

Arbejdstilsynets tilsynsførende vil bære anbefalingerne med ud på virksomhederne og vil inddrage dem i tilsynet, når det er relevant.

Psykisk arbejdsmiljø og forandringer

Omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer forandringer er et grundvilkår for de fleste arbejdspladser i dag. Det afgørende for det psykiske arbejdsmiljø er, at forandringerne gennemføres og håndteres på en velovervejet og god måde.

I pjecen kan du læse 22 anbefalinger til, hvordan man i fællesskab på arbejdspladsen kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne.

Anbefalingerne handler blandt andet om at være på forkant med forandringerne, hvilket kan være med til at forhindre, at forandringer, som fx en omstrukturering, får en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø.

Tal dine medarbejdere igennem forandringerne

Det er en vigtig forudsætning for at gennemføre en god forandringsproces, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø foregår i et løbende samarbejde du og dine medarbejdere på arbejdspladsen.

Det er lige så vigtigt, at de formelle samarbejdsorganer som arbejdsmiljø-organisationen (AMO), samarbejdsudvalget (SU) og medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget (MED) inddrages i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø så tidligt som muligt.

For at sikre størst mulig tryghed og engagement hos medarbejderne, er det vigtigt, at du som leder sørger for at kommunikere alle de væsentlige beslutninger i forbindelse med forandringen – men samtidig skal du også kommunikere til medarbejderne, hvor de har mulighed for at have medindflydelse og ikke mindst, hvor de ikke kan få medindflydelse.