Medarbejderne og arbejdspladsen i centrum

Her på siden finder du redskaber, idéer og råd til ledelse af dine medarbejdere

Ny lovgivning, ny organisering og nye måder at arbejde på er en virkelighed, som mange offentlige arbejdspladser står over for.

Som leder i den offentlige velfærd oplever du måske ofte, at ledelsestendenser skifter, at nye metoder skal afprøves og praktiseres og at både du og dine medarbejdere udfordres på både tid, faglighed og muligheden for at løfte kerneopgaverne.

I FOA følger vi vores medlemmers hverdag og tilbyder løbende værktøjer og anden inspiration, som vi selv udvikler eller inspireres af, og som kan hjælpe dig som leder, dine medarbejdere og jeres fælles arbejdsplads i en foranderlig hverdag.

Her på siden finder du blandt andet konkrete værktøjer til at kommer godt igennem forandringsprocesser samt inspiration til, hvordan I arbejder med emner som mobning og chikane, arbejdspres og trivselsmålinger på arbejdspladsen.