Lederansvarlige i FOAs lokale afdelinger

Hver FOA-afdeling har en lederansvarlig, som er med til at sikre sparring og vejledning, når lederen har behov for dette. Dine henvendelser behandles altid fortroligt – og du kan i den enkelte sag være sikker på, at den lederansvarlige er en anden, end den der er sagsbehandler for dine medarbejdere. Forbundet står desuden bag de lederansvarlige med viden, informationsmateriale og rådgivning.

Du finder din lokale lederansvarlige her.

FOA 1
Vilhelm Thomsens Allé 9, 2500 Valby

Faglig sekretær, Lars Lund

Telefon: 46 97 11 00, Mail: larlu@foa.dk

eller

Mette Lykke Bastiansen

Mail: melo@foa.dk

FOA Bornholm
Fabriksvej 1, 3700 Rønne

Afdelingsnæstformand Jens Ove Knudsen

Telefon: 46 97 33 13, Mail: jens.ove.knudsen@foa.dk

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Afdelingsnæstformand Louise K. Nielsen

Telefon: 46 97 11 78, Mail: lokn@foa.dk 

FOA Frederikssund
Ådalsparken 2, 3600 Frederikssund

Afdelingsformand Irene Møller Buus

Telefon: 46 97 12 00, Mail: irbu@foa.dk

FOA Guldborgsund
Gåbensevej 116, 4800 Nykøbing Falster

Afdelingsformand Bodil Marker

Telefon: 46 97 17 50, Mail: boma@foa.dk

FOA Herning
Gormsvej 3-5, 7400 Herning

Afd.-næstformand Jens Klaris

Telefon: 46 97 12 60, Mail: jens.klaris@foa.dk

FOA Holstebro
Magnus Kjærs Gade 6-8, 7500 Holstebro

Afdelingsformand Carsten Haglund 

Telefon: 46 97 14 14, Mail: caha@foa.dk 

FOA Horsens
Claus Cortsensgade 18-20, 8700 Horsens

Afdelingsformand Lone Dybdal

Telefon: 46 97 14 47, Mail: lonj@foa.dk 

FOA Kolding
Agtrupvej 84, 6000 Kolding

Afdelingsformand Birthe Valentin Nielsen

Telefon: 46 97 15 76, Mail: bvn027@foa.dk 

FOA Køge
Nørregade 52, Postboks 110, 4600 Køge

Afdelingsformand Pia Røn Larsen

Telefon: 46 97 15 90, Mail: pirl@foa.dk 

LFS, Specialområdet
Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø

Faglig sekretær Niels Bang Andersen

Telefon: 35 44 16 55, Mail: na004@foa.dk  

LFS, Almenområdet
Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø

Faglig sekretær Lisbeth Schmidt

Telefon: 35 44 45 46, Mail: liss004@foa.dk 

eller

Formand Britt Petersen

Telefon: 35 44 45 46, Mail: bp004@foa.dk  

LFS, Dagplejeområdet
Rosenvængets Allé 16, 2100 København Ø

Faglig sekretær Marianne Heinkov

Telefon: 46 97 16 51, Mail: mh004@foa.dk 

FOA Lillebælt
Stationsvej 32, 5500 Middelfart

Afdelingsformand, Maiken Madsen

Telefon: 46 97 36 10, Mail: maim@foa.dk 

FOA Lolland
Brovejen 35, 4900 Nakskov

Afdelingsformand Anne Blak Bjerregaard

Telefon: 46 97 30 03, Mail: abb031@foa.dk 

FOA Mariagerfjord
Rørholmsgade 9, 9500 Hobro

Afdelingsformand Kenn Andreasen

Telefon: 46 97 13 69, Mail: kean041@foa.dk 

FOA Nordjylland
Østerport 2, 9000 Aalborg
eller
Asylgade 1, 1., 7700 Thisted

Afdelingsnæstformand Anja Søe

Telefon: 46 97 29 00, Mail: anjs@foa.dk 

FOA Nordsjælland
Frederiksværksgade 10. 1., 3400 Hillerød

Afdelingsnæstformand Ann-Mari Simonsen

Telefon: 46 97 28 46, Mail: amsi@foa.dk  

eller

Faglig politisk konsulent Ann Hansen

Telefon: 46 97 33 74, Mail: anj010@foa.dk 

FOA Odense
Vesterbro 120, 5100 Odense C

Afdelingsformand Nina Skov-Lauridsen

Telefon: 46 97 18 00, Mail: nisl@foa.dk 

FOA Randers
Østergade 12, 8900 Randers

Afdelingsformand Lene Hartmann

Telefon: 46 97 19 01, Mail: lehh@foa.dk 

FOA Roskilde
Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde

Afdelingsnæstformand Tina Kasten Pedersen

Telefon: 46 97 19 90, Mail: tped@foa.dk 

FOA Silkeborg/Skanderborg
Dalgasgade 24-26, 8600 Silkeborg

Afdelingsformand Ulla Gram

Telefon: 46 97 20 31,
Mail: ullg@foa.dk 

FOA Vestsjælland
Japanvej 2, 4200 Slagelse

Afd.-næstformand Gitte Damm

Telefon: 46 97 38 60, Mail: gdam@foa.dk

eller

Afd.-næstformand Jutta Larsen
Mail: jl043@foa.dk 

FOA Midtjylland
Slotsgade 7, 2., 7800 Skive

Rådhusbetjent Steen Gosvig Andersen

Telefon: 46 97 20 80, Mail: begonievej4@hotmail.com 

SOSU-afdelingen i Storkøbenhavn
Godthåbsvej 15, 2000 Frederiksberg

Faglig sekretær Eva Lorenzen

Telefon: 46 97 21 89, Mail: edlo@foa.dk 

FOA Sydfyn
Møllergade 56, 5700 Svendborg

Afdelingsformand Susan Bøg Nielsen

Telefon: 46 97 27 30, Mail: sbni@foa.dk 

FOA Sydsjælland
Bataljonsvej 3, 4700 Næstved

Afdelingsformand Lissi Lund

Telefon: 46 97 28 00, Mail: lilu044@foa.dk 

FOA Sønderborg
Damgade 4, 6400 Sønderborg

Afdelingsformand Susanne Kragelund Hansen

Telefon: 46 97 34 00, Mail: skh020@foa.dk 

FOA Sønderjylland
Hærvejen 8, 6230 Rødekro

Afd. sektorformand, SoSu, Vera Jensen

Telefon: 46 97 35 00, Mail: vj039@foa.dk 

eller

Afdelingsformand Bent Holm Poulsen

Mail: bep005@foa.dk 

FOA Vejle
Ved Anlægget 18, 1. sal, 7100 Vejle

Afdelingsformand Erik Jul Nielsen

Telefon: 75 82 52 88, Mail: ejni@foa.dk 

FOA Vendsyssel
Mellemgade 12, 9800 Hjørring

Faglig konsulent Ina Jensen

Telefon: 46 97 10 30, Mail: ij008@foa.dk

eller

Grønnegade 15, 1. 9700 Brønderslev

Birger Thomsen
Mail: bith@foa.dk 

FOA Vest
Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg

Afdelings- og sektorformand Susanne Johansen

Telefon: 46 97 10 69, Mail: sujo@foa.dk 

FOA Viborg
Grønnegade 13, 8800 Viborg

Afdelingsformand Vibeke Pedersen

Telefon: 46 97 30 30, Mail: vp009@foa.dk 

FOA Århus
Christian X's vej 56-58, 8260 Viby J

Afd. sektorformand, Pædagogisk, Mette Fuglsig

Telefon: 29 68 41 11, Mail: mefu@foa.dk