Lederlandsmøde og Træf 2014

På lederlandsmøde i FOA den 6.-7. november 2014 var temaet de nye rammer for FOAs lederarbejde. På det efterfølgende ledertræf handlede det om velfærdsledelse og udfordringer.

På landsmødet om formiddagen den 6. november gav Martin R. Andersen fra FOAs Lederudvalg udvalgets beretning og præsenterede derefter de nye rammer for lederarbejdet i FOA for landsmødets deltagere. I beretningen omtalte udvalget det optimerede lederarbejde med rosende ord og tilføjede, at det er vigtigt, at FOA er på forkant med den udvikling, som sker på lederens arbejdspladser. 

Efterfølgende blev der lagt op til en dialog mellem Mona Striib, Næstformand i FOA og politisk ansvarlig på lederområdet, Martin R. Andersen og salen.

Læs pointer fra dialogen her

Herefter arbejdede deltagerne på mødet i grupper med at komme med input til nogle centrale spørgsmål til udmøntningen af de nye rammer for lederarbejdet i FOA.

Resultaterne af arbejdet bringes efterfølgende videre til det nedsatte HB-udvalg, som har til opgave at udarbejde en handleplan for rammerne.

Til slut var der valg til Lederudvalget og kongresdelegerede til kongressen i 2016.

Se en præsentation af Lederudvalget her

Ledertræf

I år var FOAs Ledertræf tematiseret omkring, at velfærdssamfundet består af mange forskellige organisationer og enheder, som er afhængige af hinanden. Ledelsessituationen bliver derfor mere og mere kompleks og velfærdslederen skal hver dag samarbejde med mange forskellige mennesker og systemer og deres forskellige perspektiver.

Derfor udfordres ledere ofte på deres evner til at kunne se problemer og løsninger fra forskellige positioner og med forskellige faglige synspunkter, og det var denne udfordring, som træffet søgte at sætte lys på.

Mona Striib åbnede FOA Ledertræf 2014. Herefter fulgte 2 dage med spændende oplæg, som du vil kunne læse mere om nedenfor.

1. dag

  • Tom Bjerregaard, Velmenende, men farlig ledelse
  • Peter Bastian, Alle ønsker forandring, men ingen ønsker at forandre sig

2. dag

Find desuden oplægsholdernes præsentationer i boksen til højre på siden.