Lederlandsmøde og Ledertræf 2012

På lederlandsmøde og ledertræf for ledermedlemmer i FOA den 7. og 08. juni 2012 deltog 96 medlemmer. Konferencens tema var; Velfærdsledelse en mangfoldighed af praktisk ledelse i hverdagen.

Velfærdsledelse handler blandt andet om at styrke ledere og medarbejderes mulighed for at have fokus på borgernes velfærdsudbytte. Derfor er velfærdsledelse, at lede det professionelle møde mellem borgere og medarbejdere – der hvor kvaliteten i velfærden dannes.

Landsmøde om formiddagen

På landsmødet om formiddagen den 7. juni afgav Jakob Bang en midtvejsrapport over forbundet og det faglige udvalgs arbejde for ledermedlemmerne.

Rapporten blev suppleret af Martin R. Andersen og Jette Romme Pedersen fra det faglige udvalg.

Efter rapport og drøftelse af samme diskuterede deltagerne følgende problemstillinger ved bordene i salen.

Første runde:

 • Hvad vil vi egentlig med velfærdsledelse?
 • Hvem står i vejen for os – og hvem kan hjælpe os?
 • Hvad kan vi gøre, der hvor vi er?

Anden runde:

 • Hvordan kan velfærdsorganisationen se ud i fremtiden – når vi inddrager vores nuværende erfaringer?
 • Hvordan skaffer vi ressourcer til dialog mellem lederlagene samt mellem førstelinjeledere og medarbejderne?

Drøftelserne blev samlet op i en efterfølgende debat – Find uddrag fra drøftelserne i notatet; Hvad kan vi med velfærdsledelse? – en drøftelse blandt ledere.

Efterfølgende gav det faglige udvalg håndslag på at forpligtige sig til:

 • At arbejde med ledelse som et professionelt fagligt rum.
 • At fastholde FOAs politiske ledelse i at lederne skal være dagsordensættende.
 • At udarbejde en platform, der styrker social kapital.
 • At der afholdes 2 møder årligt med afdelingernes lederansvarlige.
 • At et link på ledersiden; foa.dk/leder, definerer ledernes ønsker til forbundets arbejde med ledelse i forhold til planlægning og forventninger.
 • At der på ledersiden; foa.dk/leder, etableres et fagligt elektronisk netværk for ledermedlemmer.

Faglige udvalg for ledere opfordrede både deltagerne på landsmødet og andre ledermedlemmer til at fremsende forslag til temaer, deres ønsker og behov til forbundets arbejde med ledelse. Det kan man gøre til Jan Simon Petersen; jasp@foa.dk

Ledertræf 1. dag

Jakob Bang åbnede ledertræffet.

Først oplægsholder var Finn Thorbjørn Hansen, lektor ved Århus Universitet, der talte om, at dumhed kan genoplive det døde blik. Hvis man skal skabe nærvær i mødet med et andet menneske, kræver det en vis portion dumhed, da det du kan se, gør dig blind for det, du ikke kan se. Finn Thorbjørn Hansen hentede blandt andet hjælp fra Sokrates i sine overvejelser over at skabe nærvær i det professionelle velfærdsarbejde og deltagerne fik undervejs lejlighed til at afprøve spørgemetoden ”Filosofisk vejledning”.

Herefter var det Jakob Vedsted Andersen, Beredskabschef ved Københavns brandvæsen, der tale om, at ledelse drejer sig om tillid. Opgaven som leder er at udstikke en retning og være handlingsorienteret i sit budskab og adfærd. Det gælder om at give medarbejderne mulighed for at få de ressourcer og kompetencer, som de har brug for, for at nå målet. Derefter må medarbejderne finde ud af, hvordan de vil nå derhen.

Dagen afsluttedes med Nils Willemoes, foredragsholder om ledelse, der på både munter og indsigtsfuld måde causerede over, hvad der mon ligger i bunden af lederskabet.

Ledertræf 2. dag

Træffets anden dag blev indledt med en gennemgang af verdenshistoriens første lokale forsøg med en ledelsesudvikling, der bygger på principper fra velfærdsledelse. Det drejede sig om velfærdsledelse i praksis i ældreplejen i Tønder Kommune. Projektet er finansieret af FOA og er gennemført for Tønder Kommune af Krista Ebsen Blaabjerg, konsulent fra PreviaSundhed. Der var endvidere gennemført følgeforskning af Signe Mie Jensen og Kaspar Villadsen, CBS. I fremlæggelsen deltog endvidere Birthe Vorsum, Områdeleder i Tønder Kommune.

Oplæggene handlede om begrebet velfærdsledelse, dogmerne for velfærdsledelse og det samarbejdende konsortium for velfærdsledelse (FOA, KL, CBS og UCC). Endvidere det konkrete projekt – målgruppe, indsatser og formål. Design ud fra dogmerne om velfærdsledelse. Det særegene ved projektets praksisnære og dynamiske udvikling samt effekten af projektet i Tønder Kommune og perspektiver for fremtidige velfærdsledelsesprojekter.

Det sidste indslag på ledertræffet var Claus Poulsen og Charlotte Poulsen, Københavns Kommune, der gennemfører et projekt der drejer sig om velfærdsledelse på daginstitutionsområdet i Købehavn og i Roskilde.
Projektet er støttet af Videncenter for Velfærdsledelse og har, med udgangspunkt i nydannede klyngeinstitutioner og områdeledelse, arbejdet med at kvalificere ledelsen til gavn for børnene.

Materialer

I boksene til højre på siden finder du materialer fra oplægsholderne samt notatet; Hvad kan vi med velfærdsledelse? – en drøftelse blandt ledere.