Lederudvalget

FOA skal kunne matche de behov, som lederne på FOAs områder har og skal sætte rammerne for et lederarbejde, som lederne kan se sig selv i.

Lederudvalget er et landsdækkende udvalg, som består af 8 repræsentanter for lederne, som vælges for en 3 årig periode på Lederlandsmødet. Desuden vælges 2 suppleanter. Udvalget mødes mindst 4 gange årligt, og fastsætter selv sin forretningsorden. Forbundets sektorer kan sende observatører til Lederudvalgets møder.

Lederudvalget varetager ledernes særlige interesser

Lederudvalget vil som en del af sit arbejde, gennem kontakt, besøg og møder, inspirere afdelingerne til at optimere FOAs indsats for ledermedlemmerne. Lederudvalget kan bidrage med indsigt i ledelse i praksis, som er med til at gøre FOAs budskaber om ledelse endnu skarpere og relevante. Lederudvalget bør derfor inddrages i udarbejdelse af politiske budskaber, fx i form af kronikker og udbredelse af gode ledelseserfaringer.

Lederudvalget kan anbefale og medvirke til, at der gennemføres konferencer/træf og temadage om fx "ledelse i en tillidsdagsorden" eller "ledernes eget arbejdsmiljø". Herudover kan lederudvalget anbefale, at der iværksættes undersøgelser, forskning og udvikling af ledelse. 

Lederudvalget har bl.a. til opgave at:

  • være idéforum for forbundets lederarbejde i forhold til aktiviteter, faglig udvikling og organisatoriske tiltag
  • rådgive og være til inspiration for afdelinger og forbund om ledelsesarbejdet
  • indgå som ressourcepersoner på lederområdet
  • deltage i den offentlige debat om ledelse
  • forberede landsdækkende aktiviteter for ledere så som; temadage, ledertræf, landsmøder mv.

 

Repræsentanter for lederne

 

Claus Mester Christensen, FOA Randers – kongresdelegeret

Marjo Spetzler, FOA Nordjylland

Diana Wickberg, LFS – suppleant for kongresdelegerede

Ulla Krag, LFS – kongresdelegeret

Hanne Ebbesen, FOA Sydfyn

Heidi Jähne, FOA Lillebælt

Thomas S. Sørensen, FOA 1 – kongresdelegeret

 

Suppleant

Joan Prahl Parente, FOA Bornholm

 

Politisk ansvarlig

 

Næstformand for pædagogisk sektor Joan Lindskov

FOA - 20168769 - joli@foa.dk                                         

 

Repræsentanter fra sektorerne

 

Social-Sundhedssektor

Sektornæstformand Vinni Jakobsen

FOA- 21684434 - vija@foa.dk   

                

Teknik-Servicesektor

Sektornæstformand Thomas Brücker

FOA - 29932404 - thbr@foa.dk


Kost-Servicesektor

Sektornæstformand Berit Jakobsen

FOA - 40228522 - bec016@foa.dk      

                           

Pædagogisk-sektor

Næstformand for pædagogisk sektor Joan Lindskov

FOA - 20168769 - joli@foa.dk