Landsmøde for ledermedlemmer

På lederlandsmøderne kan ledermedlemmer fra hele landet være med til at dele erfaringer og sætte dagsordenen for den politiske debat på området.

Der afholdes efter FOAs kongres hvert 3. år et lederlandsmøde med bl.a. disse opgaver:

  • Udveksling af erfaringer fra det lokale lederarbejde
  • Udveksling af holdninger til aktuelle faglige tiltag og indsatsområder i FOAs lederarbejde
  • Anbefalinger og indstillinger til lederpolitik
  • Valg af Lederudvalget

Læs mere om Lederudvalget her

Deltagelse

Da det er en forudsætning for landsmødet, at der er en repræsentativ deltagelse, er det ikke alle, der kan komme med.

Landsmødet består af Lederudvalget og derudover 2 ledere fra hver afdeling samt yderligere 1 leder for hver 200 påbegyndte ledermedlemmer udover de første 200 ledermedlemmer i afdelingen. Her udover vælges 3 kongresdelegerede samt suppleanter herfor.

Det er afdelingerne, der administrerer, hvem der deltager det pågældende år. Afdelingernes lederansvarlige kan selv deltage, men uden stemmeret.

Landsmødet fastsætter selv sin forretningsorden.

Ledertræf

Hvert år afholdes desuden et lederfagligt træf med delvis brugerbetaling, og her er alle ledermedlemmer velkommen til at deltage.

Ledertræffet er en mulighed for at få et indblik i, hvad der rører sig på det ledelsesfaglige område. Der vil bl.a. være oplæg med relevante fagfolk og forskere eller aktiviteter, hvor deltagerne kan dele erfaringer og viden med hinanden på tværs af ledelsesniveau og faglige områder.

Hvert 3. år vil ledertræffet blive afholdt i umiddelbar forlængelse af Landsmødet.