Fra tanke til handling i FOAs indsats over for ledermedlemmer

FOA har i et samarbejde mellem centrale enheder og lokale repræsentanter for lederne udarbejdet en handleplan for rammeaftalens indsatsområder

FOA har en helt klar interesse i at fastholde ledermedlemmerne – både fordi gode ledere skaber gode arbejdspladser, og fordi det giver en unik mulighed for at bygge bro mellem lederen og medarbejdere på en arbejdsplads.

Hvor aftalen fra 2014 sætter rammerne for det, der skal medvirke til at skabe grobund for en målretning af FOAs tilbud til ledermedlemmerne, består handleplanen konkret af 8 spor, som skal være med til at udmønte disse idéer i praksis:

  1. Klare og tydelige politiske budskaber
  2. Bedre mulighed for kvalificeret sparring og vejledning 
  3. Ledelse til ledelse – understøttelse af lederens egen erfaringsudveksling
  4. Større viden om ledelsestendenser
  5. En styrket indsats gennem tværgående samarbejde 
  6. Revitalisering af arbejdet i lederudvalget
  7. Fokus på uddannelse og kompetenceudvikling 
  8. En anderledes registrering – bedre kontakt til lederne og målretning af tilbud

Læs mere om rammerene og handleplanen her

Lagt på den 03.06.2015