Styrket indsats for FOAs ledermedlemmer

På Hovedbestyrelsesmødet tilbage i juni 2014 blev der vedtaget en ny rammeaftale, som skal styrke indsatsen overfor medlemsgrupperne.

Kongressen 2013 besluttede, at hovedbestyrelsen, i den kommende kongres periode, skal fastlægge rammer for den landsdækkende og regionale koordinering af lederarbejdet. Derfor har Hovedbestyrelsen nedsat et udvalg, som skal komme med forslag og anbefalinger til rammer og indhold for lederarbejdet i FOA.

FOAs vision for lederarbejdet

Udvalget, som besår af en HB-repræsentant fra hver af regionerne, Lederudvalget, to repræsentanter fra sektorerne samt den politiske ansvarlige på lederområdet, har udarbejdet de nye rammer, som nu er blevet vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Den grundlæggende vision er, at FOA skal være det første og bedste valg for alle ledere på FOAs overenskomst. FOA skal derfor levere kvalificeret sparring, støtte, vejledning og rådgivning. Samtidig skal FOA være klar, tydelig og synlig i sine handlinger og politiske ageren i debatten om ledelse.

Målgrupper for lederarbejdet

For at sikre, at FOA netop kan målrette tilbud og rådgivning, og samtidig imødekomme forskellighederne og variationerne på lederområdet ude i landet, inddeles ledelse i to niveauer:

  • Praksisnær ledelse
  • Strategisk ledelse.

På den måde bliver det muligt for såvel forbund, sektorer, Lederudvalget og afdelingerne, at understøtte ledermedlemmerne bedst muligt.

Nu smøges ærmerne op

Rammeaftalen er nu på plads og udvalget fortsætter arbejdet med udmøntning af rammerne. Et af temaerne bliver at overveje, hvordan FOA bedste muligt får sat tillid og faglighed på den politiske dagsorden. Et andet bliver en overvejelse om, hvordan FOA lokalt og centralt bliver den bedste støtte og sparringspartner for ledere på FOAs områder.

Læs rammeaftalen her