En stærkere stemme omkring offentlig ledelse

Vi skal arbejde med at få en ordentlig debat om, hvordan vilkårene for ledere af offentlig velfærd skal og bør være. Så vi sikrer, at man som leder har både det ledelsesrum og den lederfaglighed, der skal til.

Jeg er rigtig glad for at have fået ansvaret for lederarbejdet i FOA. FOA skal være det bedste valg for vores ledermedlemmer. Vi skal fastholde og organisere flere ledere, fordi vi kender den faglighed, I som offentlige ledere arbejder i, og fordi vi kender lederfagligheden.

Jeg har selv været offentlig leder i 19 år af både en lille og en stor organisation, og sammen med mine tilegnede lederuddannelser gennem årene har jeg masser af erfaring og viden om ledelse som fag. 

FOA skal på ledernes vegne have mere indflydelse de steder, hvor det er muligt. Fx. på lederuddannelserne, på arbejdsmiljø og ikke mindst bliver en endnu stærkere stemme i debatten om offentlig ledelse. Vi skal arbejde med at få en ordentlig debat om, hvordan vilkårene for ledere af offentlig velfærd skal og bør være. Så vi sikrer, at man som leder har både det ledelsesrum og den lederfaglighed, der skal til. 

Jeg oplever, at tid og ressourcer er en stor mangelvare i den offentlige sektor – også for vores ledere. Samtidig står mange af vores ledere i den situation, at de skal udmønte beslutninger, som er truffet på et politisk niveau i kommunen. Det skaber et helt urimeligt krydspres mellem opgaver, som er umulige at nå, og for lidt personale til at kunne udføre opgaverne. 

Vi skal styrke vores lederarbejde, så vi sikrer, at FOAs politik på lederområdet bliver gennemført. Det kan vi kun, hvis vi samler kræfterne og placerer vores politik i de rigtige fora og i de rigtige situationer. 


Politisk ansvarlig for lederområdet
Joan Lindskov