Ny Ledelseskommission skal arbejde hurtigt!

Ved udgangen af 2017 skal resultatet af den nye ledelseskommissions arbejde præsenteres. Innovationsminister Sofie Løhde præsenterede kommissionen og trak blandt andet frem, at der er for stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre for samme midler på plejecentre i forskellige kommuner. Formanden for den nedsatte ledelseskommission, Allan Søgaaard, siger:

”Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige krav til offentlige ledere, ikke mindst offentlige driftsledere. Jeg ser frem til at være med til at skabe transparens på rammevilkårene for offentlige ledere, og til at være med til at udvikle driftseffektiv offentlig ledelse, så vores velfærdssamfund kan bevares og udvikles."

Mit smil blegnede noget, da jeg hørte præsentationen og læste kommissoriet igennem. Jeg havde forventet, at styringsformer og ledelsesrum ville stå centralt. Jeg havde forventet, at modernisering, innovation, udvikling og rammevilkår for ledelse skulle gå hånd i hånd med afbureaukratisering, tillid til ledernes faglighed og med stort fokus på ledernes muligheder for at lede både opad og nedad.

Jeg håber, at de praksiserfarne i kommissionen kan få plads til at præcisere, at New Public Management skal erstattes af en ny overordnet styringsform, hvis det skal lykkes at samskabe, innovere, kvalitetsudvikle og være leder i en offentlig sektor, hvor personalet leverer noget at det vigtigste for fundamentet i samfundet, nemlig velfærdsydelser med god faglig kvalitet.
Det klares ikke med erfaringsudveksling og en hurtigt arbejdende kommission.

Jeg håber, kommissionens medlemmer har modet og viljen til at sprænge kommissoriets rammer og få italesat de udfordringer der skal løses, før der reelt eksisterer rammevilkår, så der kan leveres ledelse af høj kvalitet. Lad mig bare nævne en lille detalje: Der skal kigges på de økonomiske rammer.
Og allervigtigst; Der må et paradigmeskifte til, hvis Ledere skal have mulighed for at lykkes.

Mona Striib

Læs om ledelseskommissionens arbejde