Ledelseskommissionen er tæt på målstregen

FOAs lederudvalg og afdelingernes lederansvarlige har været i dialog med ledelseskommissionens formand Allan Søgård og medlem af kommissionen Emma Winther - FOA leder fra Plejecenter i Vejle.

Vi var klædt på til tænderne for at diskutere de 13 teser, som var udmeldt som startgrundlag i kommissionens arbejde. Vi fik ikke brug for den del af FOAs argumenter. De 13 teser er forsvundet og kommer ikke til at optræde i kommissionens afsluttende rapport. Det var en ganske glædelig melding, da teserne i den grad bar præg af at være individorienteret, i form af behov for karismatiske resultatorienterede driftsledere med risikovillighed som håndbagage og med et grimt halevedhæng. Fyr dem, hvis de ikke dur. Rammevilkår og ledelsesrum var slet ikke nævnt.

En positiv rammesætning for dialogen var synspunktet om, at ingen ledere i den offentlige sektor skal bøje nakken. Vi ligger i den absolutte top af god velfærd og veldreven offentlig sektor, selv om der er forbedringsmuligheder. Vi skal selvfølgelig vente med at hæve armene i begejstring til vi ser den endelige rapportering fra ledelseskommissionen i december måned men flere udmeldinger i dialogen trækker i en god retning.

En overlægger i kommissionens analyse er, at det er komplekst og vanskeligt at være leder i et politiseret system, hvor politikere gang på gang blander sig direkte i driften. Dette sammen med et stort ledelseshierarki gør det vanskeligt at få øje på et ledelsesrum, der er fornuftigt.

Der er et skarpt øje på, at ledelsesspændet er for stort, at der er for få ledere tæt på praksis og for mange ledelseslag over den praksisnære ledelse. Kommissionen har været meget opsøgende på erfaringer fra praksis og en af mange erfaringer fra praksis har været, at der i de mange ledelseslag mellem de nederste ledelseslag tæt på praksis og op mod eksempelvis kommunaldirektøren og det politiske niveau, er alt for mange, der ikke har grundlæggende begreb om faget og fagligheden, der skal ledes.

Med mine briller på er det godt set og det svarer meget godt til de meldinger, vi får fra FOAs ledermedlemmer. Både på det praksisnære niveau og på det strategiske niveau. Hvis ledere skal lykkes med opgaven kræver det, at rammevilkårene er ordentlige, at der er tillid til at både medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, er drevet af viljen til at levere høj faglig kvalitet så effektivt som muligt.

Det trak desværre også lidt i den anden retning i dialogen - udmeldinger om, at den offentlige sektor ikke har styr på produktiviteten og halter bagud, at offentligt ansatte arbejder 2 timer mindre effektivt end på private virksomheder på grund af frokostpauser og at der bruges alt for meget tid på samarbejde og medsystem. Det var et noget unuanceret billede, som langt fra svarer til den fælles analyse som KL og Forhandlingsfællesskabet netop har afsluttet af MED-systemet.

Men summasummarum så var det overvejende indtryk positivt og det bliver spændende at se, hvilke anbefalinger ledelseskommissionen leverer videre til Sammenhængsreformen. 
 

God læselyst.


Med venlig hilsen
Mona Striib