Hvordan ser dit ledelsesrum ud?

Lederne skal sætte retning for arbejdet sammen med medarbejderne, skabe værdi og følge op. Det kræver et ledelsesrum, som ikke kun retter sig mod medarbejderne, men i høj grad retter sig mod de højere ledelseslag og de politiske beslutningstagere.

Den offentlige sektor har nærmest altid været præget af forandringer og nye krav. Ledere er ofte blevet rost for at være gode forandringsagenter. Vi ved det godt… Vi skal som ledere gå i spidsen for forandringer, vi skal motivere, vi skal styre, vi skal løse dagligdagens konflikter, vi skal skære igennem, når dilemmaer hober sig op i prioriteringsjunglen.

Vi kender til rammestyring, detaljestyring, selvledelse, medledelse, samskabelse og kan nærmest i søvne deltage i diskussioner om ledelsesteorier og styringsmekanismer.

Lige nu arbejder ”Ledelseskommissionen” på højtryk og skal inden udgangen af 2017 pege på, hvordan ledere i den offentlige sektor bliver bedre.

På samme tid arbejdes der med en samskabelsesreform, som i sin opstartsfase sammenligner eksempelvis hvordan plejecentre og daginstitutioner leverer kvalitet i ydelser for samme eller forskellig økonomi.

Jeg får i den grad lyst til at råbe ”keep it simple!”
I bund og grund handler det om, at vi som ledere skal have arbejdspladsen til at fungere, at vi skal sætte retning for arbejdet sammen med medarbejderne, skabe værdi og følge op.

Det kræver ledelsesrum, som ikke kun retter sig mod medarbejderne men et ledelsesrum der i høj grad retter sig mod de højere ledelseslag og de politiske beslutningstagere.

I de seneste 10 år har jeg kunnet iagttage, hvordan flere og flere ledere får indskrænket både ledelsesrum og ytringsfrihed, selv om områder og ansvar bliver større. Det giver i den grad bagslag. Rigtig mange ledere er alt for pressede… Handlemuligheder forsvinder, og det økonomiske råderum er for snævert eller for regel- og økonomi detailstyret.

I år arbejder vi i dybden med stress, og en del af den forebyggende indsats kommer til at handle om de rammevilkår, vi byder lederne. Her er dine erfaringer vigtige. Her er dine forslag til bedre vilkår vigtige, og her er din stopklods for, hvornår "nok er nok" vigtig.
Kom med i Facebookgruppen FOA Leder og vær med til at skabe debat, så vi sammen kan sætte fokus på FOA Ledernes vilkår.

Mona Striib