Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen - er et supplement til Branche Arbejdsmiljø Rådets 4 værktøjshæfter, som hjælper dig til at finde vej til trivsel og arbejdsglæde i lederrollen. Formålet med dette idéhæfte er, at gøre lederen i stand til at styrke sin arbejdsglæde og trivsel i lederrollen.

Lederne skal selv lære at tage deres egen trivsel lige så alvorligt som deres medarbejderes. Ledertrivsel er ikke kun ”ledernes egen sag”. Ledergruppen har brug for hinanden og for muligheden for at sætte tid af til hinanden.

Erfaring fra praksis

De 4 værktøjshæfter er igennem flere år blevet brugt i praksis på arbejdspladser over hele landet. Det er summen af erfaringerne herfra, der danne grundlaget for dette supplerende idéhæfte. Erfaringerne med værktøjshæfterne har vist, at værktøjerne fra disse hæfter er gode ”startere”, når arbejdet med ledernes psykiske arbejdsmiljø skal styrkes.

Trivselspyramiden

Idéhæftet er bygget op omkring 5 afsnit, der hver især repræsenterer et trin i trivselspyramiden. 

Første afsnit starter i toppen af pyramiden, hvor det handler om dig selv som leder og hvor der spørges, ”hvad gør du selv?”.
De næste afsnit handler om forholdet mellem ”du og din leder”, ”du og dine lederkollegaer” og ”du og dit ledernetværk”.
Det femte og sidste afsnit i hæftet tager afsæt i bunden af pyramiden, og handler om ”du og de centrale aktører”. Her stilles bl.a. skarpt på, hvordan en leder-APV (arbejdspladsvurdering) kan føre til handling i organisationen og på hvilke aktører i organisationen der med fordel kan involveres som understøttelse af praksis.

Cases fra hverdagen

Ud over gennemgangen af de 5 trin i trivselspyramiden underbygges idéerne af 4 cases, hvor ledere i social- og sundhedssektoren fortæller om deres egne erfaringer med nogle af de idéer og værktøjer, som hæftet fremstiller.

Læs mere og download idéhæftet her