Tag lederfrakken på

Tag lederfrakken på - er det første af BAR SoSu’s 4 værktøjshæfter, der hjælper dig til at finde vej til trivsel og arbejdsglæde i lederrollen.

I dette første værktøjshæfte, Tag lederfrakken på, er lederes rolle i fokus, og den røde tråd er, hvilke udfordringer du har som leder i den offentlige sektor og hvilke krav det stiller til din rolle som leder. Som leder skal du være rollemodel, igangsætter og vejviser for dine medarbejdere. Hæftet hjælper dig til at udfylde lederjobbet på godt og ondt og til at finde din personlige lederrolle.

Lederens egen trivsel er også vigtig

De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. De ved, der er en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel, relationer og engagement. Langt færre ledere er imidlertid lige så opmærksomme på, hvor vigtig deres egen trivsel og arbejdsglæde er – ikke bare for dem selv men for hele arbejdspladsen.

Få tjek på din rolle som leder

I dag stilles der i højere grad krav til den personlige forvaltning af lederrollen. Arbejdspladser og organisationer er blevet mere ustyrlige. Lederrollen er i højere grad givet fri til, at du kan udfylde dit eget lederskab. Du skal selv prøve dig frem. I dag må du tage lederfrakken på og prøve, om du selv kan få den til at passe.

Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø viser, at netop rolleuklarhed tit hænger sammen med uklare lederforventninger. Det kan være med til at give stress. Derfor skal du også finde en balance mellem, hvad du selv vil med lederjobbet, og hvad din ledelse forventer af dig.

Dette er bare et uddrag af de problematikker og udfordringer omkring din rolle som leder, som der gives værktøjer til i hæftet.

Download værktøjshæftet her