Ledere i netværk

Ledere i netværk - er det tredje af BAR SoSu’s 4 værktøjshæfter, der hjælper dig til at finde vej til trivsel og arbejdsglæde i lederrollen. Som leder kan det hjælpe dig at være i et netværk af andre ledere. Hæftet hjælper dig til, hvordan du afklarer dine egne behov for et netværk, hvordan du finder de rigtige ledere at gå sammen med og hvad der skal til, for at et netværk fungerer.

I dette tredje værktøjshæfte, Ledere i netværk, er der fokus på vigtigheden af at være en del af et fagligt netværk. Den røde tråd i hæftet er, at netværk skal have en nyttevirkning for både dig og de andre deltagere.

Sammen løfter man bedst

At indgå i et netværk med andre ledere er én af de metoder, du som leder kan bruge til at styrke dit eget psykiske arbejdsmiljø. I et ledernetværk kan I dele glæder og bekymringer i lederrollen, I kan spejle jeres ledelse i andres erfaringer, og I kan støtte hinanden, når arbejdsglæden er under pres. På den måde bliver lederrollen i mindre grad en ensom kamp.

Mulighed for faglig sparing

Et netværk kan samtidig være en mulighed for at udfordre og udvikle hinanden fagligt og personligt, og I kan stå sammen om at finde fælles løsninger på udfordringer i organisationen.

I hæftet vil du få hjælp til hvordan du kommer i gang med at skabe det rigtige netværk for dig, og til at se hvilke fordele du kan have af et netværk.

Download værktøjshæftet her