Lederens egen APV

Lederens egen APV - er det fjerde af BAR SoSu’s 4 værktøjshæfter, der hjælper dig til at finde vej til trivsel og arbejdsglæde i lederrollen. En arbejdspladsvurdering kan være et godt værktøj, til at belyse hvad der påvirker dig i din hverdag som leder. Hæftet hjælper dig til, hvordan du kommer bedst i gang med din egen leder-APV.

I dette fjerde værktøjshæfte, Lederens egen APV, er der fokus lederens egen arbejdspladsvurdering. APV skal gennemføres på alle arbejdspladser og skal altid omfatte det psykiske arbejdsmiljø. Men den generelle APV vil ikke altid dække lederens særlige arbejdsforhold. Du har brug for din helt personlige leder-APV.

Lederens eget psykiske arbejdsmiljø

Du kan bruge leder-APVen som en metode til at kortlægge, analysere og udvikle dit eget psykiske arbejdsmiljø, for på den måde at arbejde systematisk med det. Et velfungerende psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for, at du kan udøve god ledelse og trivsel på din arbejdsplads – og for at du har overskud til dit familieliv og dit ”eget” liv.

Lederens specielle arbejdsforhold

Som leder har du en særlig position, hvor dine arbejdsvilkår er påvirkede af forhold, som ligger uden for din egen arbejdsplads fx samspillet med dine egne chefer, dine lederkollegaer fra andre afdelinger eller organisationer, og hele den kommune eller region, som din arbejdsplads er en del af. Derfor laves leder-APVen normalt i samarbejde med andre ledere og med inddragelse af den øvrige ledelse.

I dette værktøjshæfte får du en gennemgang af, hvad du kan bruge din egen leder-APV til og nogle værktøjer til, hvordan man rent praktisk kan udføre den på din arbejdsplads.

Download værktøjshæftet her