Mindre arbejdspres

Værktøjer til at forebygge stress - til ledere med personaleansvar

Som leder for en gruppe af medarbejdere står du i større eller mindre grad med et personaleansvar. Det vil sige, at du ikke blot er ansvarlig for at løse de praktiske opgaver i hverdagen på din arbejdsplads, men at du samtidig har ansvaret for, at dine medarbejdere trives med de beslutninger du tager.

Arbejdspres

Hvis det daglige arbejdspres er stort, kan det føre til, at du selv og dine medarbejdere ikke trives og dét kan i værste fald føre til stress. For at undgå en sådan situation, er det vigtigt at forebygge ved bl.a. at fordele og prioritere arbejdsopgaverne på den bedst mulige måde.

Værktøjshæfte

I et værktøjshæfte, udviklet af BAR Social og Sundhed, kan du læse mere om, hvordan du takler arbejdspres. Hæftet henvender sig til lederen med personaleansvar og giver dig bl.a. en række redskaber til, hvordan du kan forebygge for stort arbejdspres blandt dine medarbejdere.

Værktøjerne giver hjælp til:

  • At forebygge for stort arbejdspres som leder.
  • En proaktiv kortlægning af arbejdspresset sammen med de medarbejdere, du har personaleansvar for.
  • At skabe fælles prioritering af opgaverne.
  • At skabe fælles mening i arbejdet.
  • At opdage og håndtere stress hos den enkelte medarbejder.