Ledelsesevalueringer i kommuner og regioner

Nu findes der en guide til, hvordan organisationen kan udføre og dernæst forholde sig til ledelsesevalueringer. Guiden er udviklet til ledere i kommuner og regioner.

Guide til ledelsesevalueringer

God ledelse er en forudsætning for at skabe høj kvalitet i de offentlige ydelser samt attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. Ledelsesevalueringer er ét af de værktøjer, som kan bruges til at udvikle bedre ledelse på alle niveauer.

Guiden kan anvendes af kommuner og regioner, der ønsker at gennemføre én centralt styret ledelsesevaluering, men også af enkelte forvaltninger, afdelinger eller institutioner, der selv har ansvaret for at tilrettelægge en ledelsesevaluering. Den kan både anvendes af organisationer, der skal arbejde med ledelsesevaluering for første gang, og dem, der overvejer at forny deres hidtidige praksis på området.

Mange veje fører til god ledelse

En ledelsesevaluering kan gennemføres på mange måder – lige fra den meget udbredte spørgeskemametode til et rent dialogbaseret forløb – og metoderne til ledelsesevaluering er under stadig udvikling. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt at ophøje én bestemt måde at gennemføre evalueringer på.

Målet med guiden er i stedet at kvalificere grundlaget for at vælge den metode og proces, der passer bedst til de lokale forhold og formål.

En frugtbar udvikling

Ledelsesevalueringen handler ikke blot om at indsamle informationer, men også om, hvordan organisationen bruger disse informationer i en positiv udvikling.

Guiden tilbyder derfor metoder og redskaber til at formidle og reflektere over de resultater, den første del af ledelsesevalueringen har medbragt. Det handler om at bearbejde den nye viden i dialog med medarbejdere, kollegaer og ledelse, så organisationen i fællesskab kan skabe en frugtbar udvikling.