Kantineledernes forhold sættes i fokus

FOA og KL samarbejder i øjeblikket om et projekt, som skal analysere forholdene for kantineledere omfattet af ”overenskomsten for kantineledere og rengøringsledere/-chefer”.

Baggrunden for projektet er et ønske om at skabe øget viden om, hvordan denne faggruppes forhold har udviklet sig igennem de seneste overenskomstperioder, så drøftelser om overenskomstforhold for kantineledere ved de kommende overenskomstforhandlinger kan foregå på et mere oplyst grundlag.

Projektets parter

Projektet udføres i et samarbejde mellem FOA og KL. Derudover nedsættes en referencegruppe med ca. 6 eksterne deltagere, bestående af kommunale praktikere og lokale repræsentanter fra organisationerne, som løbende inddrages i processen.

Projektets tre faser

Fase 1 – indsamling af data og udarbejdelse af rapport

I samarbejde med Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) indsamles relevant data om faggruppen til brug i analysen.

De indsamlede data i relation til Kantinelederens som personalegruppe er fx; Beskæftigelsesanciennitet, Uddannelsesmæssig baggrund, Personaleansvar, Økonomisk ansvar m.fl.. Der indhentes også data om lederens lønforhold og begge grupper af dataindsamling sammenlignes desuden med seneste overenskomstperioder, så det kan være med til at belyse udviklingen af kantineledernes forhold.

Fase 2 – analyse og udarbejdelse af rapport

I denne fase udsendes spørgeguides, som er udarbejdet med input fra referencegruppen, til kommunerne og til FOAs medlemmer af faggruppen.

På baggrund af en analyse og drøftelse af de indhentede data fra fase 1 og fase 2 udarbejdes en samlet rapport.

Fase 3 – projektet evalueres

Den samlede rapport præsenteres for overenskomstparterne og referencegruppen, hvor rapportens resultater og fremadrettede perspektiver drøftes.

 

Du vil løbende kunne følge med i projektet her på siden.