Leder overenskomst

Velfærdsledere er ledere på de borgernære områder. Nogle ledere har egne overenskomster.

Andre er fx gruppeledere, der er omfattet af overenskomster, der også gælder for basispersonale. De overenskomster kan du finde på de generelle sektor-overenskomstsider på foa.dk.

Læs mere om overenskomster på foa.dk 

Særlige lederoverenskomster

 

Social-Sundheds sektor

 • Ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg
 • Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ledende servicepersonale
 • Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. med værkstedsklienter
 • Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder
 • Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved værkstedsklienter
 • Aftale for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Er du ikke omfattet af en af lederoverenskomsterne ovenfor, er du omfattet af de generelle overenskomster.

Pædagogisk sektor

 • Overenskomst for Pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne
 • Ledende værkstedspersonale mv. med værkstedsklienter

Er du ikke omfattet af en af lederoverenskomsterne ovenfor, er du omfattet af de generelle overenskomster.

Kost-Service sektor

 • Overenskomst for kantine og rengøringsledere og chefer

Er du ikke omfattet af lederoverenskomsten ovenfor, er du omfattet af de generelle overenskomster.

Teknik-Service sektor

 • Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.
 • Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Er du ikke omfattet af en af lederoverenskomsterne ovenfor, er du omfattet af de generelle overenskomster.