Stress og trivsel

Stress og trivsel er på mange måder to sider af samme sag.

Ofte er arbejdsbetinget stress resultatet af at være overbelastet på arbejdet, mens trivsel ofte er, når arbejdsmiljøet er godt.

Tag en stresstest her (side 32-33)

Læs mere om, hvad du kan gøre, når du har fået stress.

Du kan handle, før skaden sker!

Ved at arbejde på at forbedre dit psykiske arbejdsmiljø og dine lederkompetencer, forebygger du stress og fremmer din trivsel.

Læs mere om, hvordan du arbejder med din trivsel i lederrollen.

Under emnerne: Leder APV, Lederrollen, Ledercoaching og Ledernetværk, kan du læse mere om, hvordan du arbejder med dit psykiske arbejdsmiljø.

FOA har desuden lavet tre pjecer om, hvordan du som leder kan passe på dig selv:

Læs mere

Læs mere om stress:

Sundhedsstyrelsens pjece: Kender du stress?

Læs mere om stress og trivsel på www.at.dk