Lederrollen

Trivsel og arbejdsglæde i lederrollen er med til at mindske stress - med de rigtige værktøjer bliver det sjovere at være leder.

De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. De ved, at der er en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel, relationer og engagement samt kompetencer og arbejdsglæde. Langt færre ledere er imidlertid lige så opmærksomme på, hvor vigtig deres egen trivsel og arbejdsglæde er – ikke bare for dem selv, men for hele arbejdspladsen.

Tag lederfrakken på!

I Branche Arbejdsmiljø Rådets værktøjshæfte, Tag lederfrakken på, er lederes rolle i fokus. Den røde tråd er, hvilke udfordringer du har som leder i den offentlige sektor og hvilke krav dét stiller til din rolle som leder. Du skal både være rollemodel, igangsætter og vejviser for dine medarbejdere. Hæftet hjælper dig til at udfylde lederjobbet på godt og ondt og til at finde din personlige lederrolle.

Download værktøjshæftet "Tag lederfrakken på" her

Få tjek på din rolle som leder

Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø viser, at netop rolleuklarhed tit hænger sammen med uklare lederforventninger. Det kan være med til at give stress. Derfor skal du også finde en balance mellem, hvad du selv vil med lederjobbet og hvad din ledelse forventer af dig.

Læs mere om lederrollen på Lederweb.dk

Lederkompetencer styrker arbejdsglæden

Uden de nødvendige kompetencer og værktøjer bliver vi nemt stressede i hverdagen og selv små opgaver kan komme til at virke uløselige. Med en passende lederuddannelse bliver du bedre rustet til at udfylde din lederrolle - hvilket vil styrke din glæde ved arbejdet.

Læs mere om lederuddannelser