Brug dit netværk

Som leder kan det hjælpe dig at være i et netværk af andre ledere - sammen løfter man bedst!

At indgå i et netværk med andre ledere er én af de metoder, du kan bruge til at styrke dit eget psykiske arbejdsmiljø. I et ledernetværk kan I dele glæder og bekymringer i lederrollen, I kan spejle jeres ledelse i andres erfaringer, og I kan støtte hinanden, når arbejdsglæden er under pres. På den måde bliver lederrollen i mindre grad en ensom kamp.

Mulighed for faglig sparing

Et netværk kan samtidig være en mulighed for at udfordre og udvikle hinanden fagligt og personligt, og I kan stå sammen om at finde fælles løsninger og inspirere hinanden. På den måde kan I hjælpe hinanden til større arbejdsglæde, mindre stress og de bedste løsninger i en kompliceret hverdag.

Læs mere om ledernetværk på Lederweb.dk

Hvordan etableres et netværk? 

I BAR SoSu’s værktøjshæfte, Ledere i netværk, er der fokus på vigtigheden af at være en del af et fagligt netværk. Den røde tråd i hæftet er, at netværk skal have en nyttevirkning for både dig og de andre deltagere.

Hæftet hjælper dig samtidig til, hvordan du afklarer dine egne behov for et netværk, hvordan du finder de rigtige ledere at gå sammen med og hvad der skal til, for at et netværk fungerer.

I hæftet vil du få hjælp til, hvordan du kommer i gang med at skabe det rigtige netværk for dig og til at se, hvilke fordele du kan have af et netværk.

Download værktøjshæftet Ledere i netværk