Fokus på førstelinjeledere

Væksthus for ledelse står bag dette nye hæfte om og til førstelinjeledere; ”Først og fremmest leder – Fokus på de kommunale ledere i forreste række”.

Hæftet bygger på tre undersøgelser gennemført i samarbejde med lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet.

Førstelinjeledere er ”blæksprutteledere”

Førstelinjelederes opgaver er meget blandede og uforudsigelige. I gennemsnit har førstelinjeledere ni forskellige aktiviteter hver time. Ingen af deres hovedopgaver fylder mere end en femtedel af arbejdstiden – og der er sjældent to arbejdsdage, der er ens.

Som førstelinjeleder er man leder for en eller flere medarbejdere, men har ikke andre ledere under sig.

I dette projekt er der set nærmere på førstelinjeledere på fem udvalgte områder:

  • Det grønne område – typisk ledere inden for vej og park.
  • Idræt – fx halinspektører og ledere af idrætsanlæg og svømmehaller.
  • Pedel og rengøring – bl.a. ledende rådhusmedarbejdere, teknisk service-ledere på skoler samt rengøringsledere.
  • Ældreområdet – ledere i ældreplejen med sosu-baggrund.
  • Socialpædagogiske institutioner – ledere inden for handicap- samt børn og unge-området.

Formålet med hæftet

I første omgang skal hæftet tjene som inspiration for førstelinjeledere til alene og i fællesskab at reflektere over roller, opgaver og udfordringer i lederarbejdet. Refleksion og dialog herom er én vej til overvejelser om, hvordan man som leder kan udnytte, udvikle og udfordre sit eget ledelsesrum, og dermed i anden omgang at blive en bedre leder.

Perspektivet i både refleksionen og dialogen er, at også kommunen og ledere på højere niveauer bliver mere opmærksomme på førstelinjeledernes rammer og vilkår for at udøve god ledelse. Derfor må de også meget gerne læse og diskutere med.

Download hæftet her

Læs mere på lederweb.dk

Dialogmøder

Væksthus for ledelse inviterer i øvrigt i marts 2012 til 3 dialogmøder rundtom i landet, hvor kommunale førstelinjeledere, førstelinjeledernes chefer og andre interesserede får lejlighed til at reflektere over en række forskellige temaer, som tager udgangspunkt i Væksthusprojektet; ”Ledelse i første række”.

Læs mere om møderne og tilmelding