Lederpanelet

Du kan hjælpe FOA med at have føling med lederne, så FOA kan tale på ledernes vegne og så tilbud målrettet til lederne bliver relevante.

FOA laver løbende medlemsundersøgelser, blandt andet elektroniske undersøgelser gennem medlemspanelet MedlemsPulsen. En del af MedlemsPulsen er Lederpanelet, som giver mulighed for særskilt at undersøge ledernes arbejdssituation, holdninger, vurderinger og behov.

Der er ca. 300 ledere i Lederpanelet, og der er brug for flere. Du kan deltage i Lederpanelet ved at melde dig til MedlemsPulsen.

MedlemsPulsen