Undersøgelse om ledernes eget arbejdsmiljø

Ledere på FOAs områder er i denne undersøgelse blevet spurgt om deres eget arbejdsmiljø. Hver fjerde adspurgte leder mener ikke, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er særlig godt og hver anden leder føler sig i en eller anden grad stresset.

Ledelsesrummet er afgørende

Der kan være mange årsager til, at man som leder føler sig stresset, og stress på arbejdspladsen er med til at skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø for både lederen og medarbejderne. Blandt de adspurgte ledere i undersøgelsen, der oplever, at arbejdsmiljøet er belastende, svarer 40 procent, at stress er årsag hertil.

Ledelsesrummet er lederens mulighed for at handle – både med sin lederfaglighed og fagfaglighed. Hvis rammerne er for snævre eller for uklart defineret eller hvis lederen er usikker på forventningerne til lederrollen og ledelsesopgaverne, bliver det en belastende faktor for lederens eget psykiske arbejdsmiljø.

Ledelse af velfærd

De adspurgte ledere i undersøgelsen giver udtryk for, at de har et godt forhold til deres nærmeste leder og at de kan få den hjælp og støtte, som de har brug for. Men ledere i første række står hver dag overfor mange komplekse valg, hvor budgetrammer og faglige skøn ikke altid går i spænd. Hvis en leder ikke har den nødvendige støtte, forståelse og hjælp fra sin nærmeste leder, vil det psykiske arbejdsmiljø blive belastet.

Utilfredshed fra medarbejdere, der ikke føler, at de kan udføre det forventede serviceniveau eller mangler tid til at udføre opgaverne, belaster lederens psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at man på arbejdspladsen i fællesskab mellem lederen og dennes leder samt de faglige medarbejdere skaber en klarhed omkring rammerne for opgaven og de gensidige forventninger.

Hvis det psykiske arbejdsmiljø halter

Der er flere måder at gribe et haltende psykisk arbejdsmiljø an på, og det er vigtigt at handle. Først og fremmes kræver det en forståelse for, at lederens arbejdsmiljø er lige på vigtigt som medarbejdernes – men også, at det er noget andet end medarbejdernes.

En arbejdspladsvurdering (APV) er et godt værktøj til at få et overblik over, hvordan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er og hvor der skal sættes ind, for at forbedre det. Som leder bør man have sin egen APV. Men undersøgelsen viser desværre, at alt for få ledere har fået lavet en APV, som dækker deres behov. Knap 4 ud af 10 ledere diskuterer slet ikke eller i ringe grad deres psykiske arbejdsmiljø med deres nærmeste leder, og over halvdelen af de adspurgte ledere har ikke en særligt udarbejdet APV for ledere.

FOA har desuden samlet en række anbefalinger og værktøjer til at arbejde med ledernes eget arbejdsmiljø. Her kan der også læses mere om, hvordan man kommer i gang med en leder-APV.

Læs mere om lederens eget arbejdsmiljø

Læs resume af undersøgelsen

Læs hele undersøgelsen