Vi går forrest ved OK21

OK21: Online stormøde den 25. marts 2021

FOA afholder online stormøde om OK21-forligene.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: ZOOM
Ledige pladser 185
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Efter lange seje træk med OK21-forhandlinger er der indgået forlig på alle FOAs områder. Som medlem inviteres du nu til at dykke ned i resultaterne sammen med FOAs forhandlere på vores online medlemsmøder. Du får her mulighed for at stille indgående spørgsmål om de nye overenskomster og gå i direkte dialog med forbundsformand Mona Striib samt FOAs fire sektorformænd Torben K. Hollmann, Kim Henriksen, Pia H. Nielsen og Reiner Burgwald.

Målet med møderne er, at du som medlem kan beslutte dig for, hvordan du vil bruge din demokratiske stemme i forbindelse med urafstemningen.
 
Når du tilmelder dig, vil du modtage en mail med et Zoom-link. Har du problemer med tilmeldingen, eller modtager du ikke en mail, så ring til Helle Kragskov på telefon 46 97 24 27

Afstemningen om overenskomstresultaterne løber fra d. 23. marts til d. 19. april kl. 8.00. Har du problemer med at komme til at stemme, så kontakt FOA på ok21@foa.dk eller 46 97 36 73.

Når du deltager i vores onlinemøde, vil du kunne se navnene på de øvrige deltagere i mødet. Da dette onlinetilbud alene tilbydes til vores medlemmer, vil det indirekte være muligt at udlede oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvilket er en følsom personoplysning. Det er ikke muligt at deltage i onlinemødet, uden at dit navn bliver synligt for de øvrige mødedeltagere. Når du tilmelder dig mødet, giver du derfor samtidig samtykke til, at dit navn bliver synligt for de øvrige mødedeltagere. 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at sende os en e-mail til dpo@foa.dk om, at du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage inden mødet afholdes, kan du desværre ikke deltage i mødet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage efter mødet, gælder dette alene fremadrettet. De persondata vi har behandlet, frem til du trækker samtykket tilbage, er altså lovligt behandlet.

Læs mere om FOAs privatlivspolitik ift. Zoom-møder her