Regler ved sygdom

Få styr på reglerne, når du er i praktik som sosu-elev

Hvis du bliver syg, har du en forpligtelse til straks at ringe til dit praktiksted og sige, at du ikke kan møde op, fordi du er syg, men du skal sygemelde dig efter reglerne på praktikstedet/hos din arbejdsgiver. Hvis du melder dig syg til din arbejdsgiver, får du løn under sygdom.

Barns 1. og 2. sygedag
Ved barns 1. og 2. sygedag har du mulighed for at blive hjemme med løn, hvis: 

  • Barnet er under 18 år og opholder sig hos dig. 
  • Du er nødt til at blive hjemme af hensyn til barnet.
  • Arbejdspladsen kan undvære dig.

Om du kan blive hjemme hos dit barn afhænger af, hvad dit barn fejler, hvor gammelt dit barn er, og om det er muligt at få andre til at passe det. Det er selvfølgelig dit barns tarv, der er afgørende. Barnet skal opholde sig hos dig, men behøver ikke at have folkeregisteradresse hos dig. Også “pap-forældre” må holde fri på barnets 1. sygedag, men det kræver, at du har fortalt din arbejdsplads, at du er papforælder.