Orlov, arbejdstøj og transport

Hvilke regler gælder for orlov, transport og arbejdstøj for sosu-elever? Få styr på det her

Orlov
Du kan få orlov uden løn, hvis din arbejdsgiver indvilliger i det. Arbejdsgiveren skal så sørge for, at der er en ledig uddannelsesplads til dig, når perioden er udløbet.

Tjenestedragt
Du har ret til at få gratis tjenestedragt i praktikperioderne. Hvis du ikke får tjenestedragt, har du krav på en godtgørelse på ca. 300 kr. pr. måned. Er du i praktik et sted, hvor der skal bruges overtøj, gælder der særlige regler om det; kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.

Find din afdeling 
 

Transport – kørselsgodtgørelse

a) I arbejdstiden:
I praktiktiden vil du, ligesom de andre ansatte på arbejdspladsen, kunne fradrage transporten på din selvangivelse, hvis du har mere end 24 km transport til og fra arbejde. Har du langt til din praktikarbejdsplads, vil det hurtigt kunne blive til ret mange penge, og du bør derfor kontakte din bopælskommune eller få andre til at hjælpe dig med fradraget.

Din arbejdsgiver vil normalt sørge for eventuel transport mellem skiftende arbejdspladser i løbet af arbejdsdagen. Hvis du skal bruge egen bil, knallert eller cykel, har du ret til kørselsgodtgørelse, som er 3,54 kr. pr. km i bil og 0,53 kr. pr. km på knallert eller cykel.

b) I skoletiden:
Hvis din samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og du ikke har mulighed for at deltage i undervisningen på en skole, der ligger tættere på din bopæl, kan du få dækket udgifter til transport. Det er dog en betingelse, at din arbejdsplads har godkendt det og har godkendt transportformen.

Ud over de forhold, der er beskrevet i din overenskomst, er du omfattet af en lang række aftaler indgået mellem blandt andre FOA og arbejdsgiverne. Alle disse aftaler kan du finde i overenskomsten for social- og sundhedspersonale