Barsel

Få styr på barsel som sosu-elev

Hvis du bliver gravid, er det vigtigt at vide, at der er særlige varsler for, hvornår din arbejdsgiver skal have besked.
Senest 3 måneder før forventet fødsel skal din arbejdsgiver have besked om din graviditet. Senest 8 uger efter fødslen skal din arbejdsgiver have besked om, hvornår du genoptager arbejdet.

I graviditetsperioden har du ret til at gå til graviditetsundersøgelser med fuld løn, men du skal prøve at lægge aftalerne, så det generer arbejdet mindst muligt.

Når der skønnes at være otte uger tilbage af graviditeten, har du ret til fravær med løn.

Efter fødslen har du som mor ret til 14 ugers barselsorlov med løn. Du har pligt til at være væk mindst to uger efter fødslen.
Bliver du far eller medmor, har du ret til orlov med løn i to uger inden for de første 14 uger.
Efter de første 14 uger har forældrene tilsammen 32 ugers orlov med dagpenge.

Uanset om du er blevet mor, far eller medmor, har du ret til at få fuld løn i 6-13 uger af de 32 uger. Hvor meget afhænger af, hvor den anden forælder er ansat. 


Ved adoption gælder stort set de samme regler som ved barsel.

Hvis din barselsorlov forsinker din uddannelse, har du ret til at få uddannelsen forlænget.
Du bør under alle omstændigheder henvende dig i din lokale FOA-afdeling, hvis du skal på barsel under din uddannelse, så du kan få lagt en plan for både din barsels- orlov og for, hvordan du kommer tilbage på uddannelsen bagefter.

Find din afdeling