Arbejdstid og afspadsering

Arbejdstid

Din arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, medmindre der står noget andet i din uddannelsesaftale.

Arbejdstidsreglerne er komplicerede, og er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så spørg tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller i din lokale FOA-afdeling. Du har krav på en mødeplan over mindst 4 uger, den skal du have i hånden mindst 4 uger før den starter på KL-område, på DR-området skal du alene kende den 4 uger frem. Du følger i øvrigt de aftalte regler, der gælder for dine kolleger på din arbejdsplads. Der gælder dog nogle særlige regler for dig, mens du er i praktik.

Social- og sundhedshjælperelev 
Er du social- og sundhedshjælperelev, må du i de første syv måneder ikke være på arbejde:

 • oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend 
 • i mere end ¼ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

De sidste syv måneder må du ikke være på arbejde: 

 • oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend 
 • i mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

 

Social- og sundhedsassistentelev
Som social- og sundhedsassistentelev må du de første syv måneder ikke: 

 • arbejde oftere end hver 4. weekend 
 • arbejde mere end ¼ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

De følgende 13 måneder må du ikke

 • arbejde oftere end gennemsnitligt hver 3. weekend
 • arbejde mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

I de resterende måneder af uddannelsen må du: 

 • højst arbejde gennemsnitligt hver 2. weekend 
 • højst arbejde ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder. 

 

OBS: Som social- og sundhedsassistentelev ansat i regionen må du de første seks måneder ikke: 

 • arbejde oftere end hver 3. weekend 
 • arbejde mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder 

I de følgende måneder må du ikke: 

 • arbejde oftere end hver 2. weekend
 • arbejde mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder 

 

Hvis ikke andet er aftalt, skal den enkelte arbejdsdag vare mellem fem og ti timer. Er du under 18 år, gælder der særlige regler ved natarbejde; kontakt din lokale FOA-afdeling.

Find din afdeling 
 

Afspadsering

Hvis din arbejdsgiver vil pålægge dig at afspadsere, og det ikke fremgår af mødeplanen, skal arbejdsgiveren give dig besked mindst fire døgn i forvejen. Afspadsering skal helst gives som hele fridage.