Arbejdstid og afspadsering

Arbejdstid

Din arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, medmindre der står noget andet i din uddannelsesaftale.

Arbejdstidsreglerne er komplicerede, og er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så spørg tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller i din lokale FOA-afdeling. Du har krav på en mødeplan over mindst fire uger, den skal du have i hånden, mindst fire uger før den starter. Du følger i øvrigt de aftalte regler, der gælder for dine kolleger på din arbejdsplads. Der gælder dog nogle særlige regler for dig, mens du er i praktik.

Social- og sundhedshjælperelev 
Er du social- og sundhedshjælperelev, må du i de første syv måneder ikke være på arbejde:

  • oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend 
  • i mere end ¼ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

De sidste syv måneder må du ikke være på arbejde: 

  • oftere end gennemsnitlig hver 3. weekend 
  • i mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

 

Social- og sundhedsassistentelev
Som social- og sundhedsassistentelev må du de første seks måneder ikke: 

  • arbejde oftere end hver 3. weekend 
  • arbejde mere end ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

I de følgende måneder gælder at:

  • du højst må arbejde gennemsnitlig hver 2. weekend 
  • højst ⅓ af din arbejdstid må ligge i aften- og natperioder.

Hvis ikke andet er aftalt, skal den enkelte arbejdsdag være mellem fem og ti timer. Er du under 18 år, gælder der særlige regler ved natarbejde; kontakt din lokale FOA-afdeling.

Find din afdeling

Afspadsering

Hvis din arbejdsgiver vil pålægge dig at afspadsere, og det ikke fremgår af mødeplanen, skal arbejdsgiveren give dig besked mindst fire døgn i forvejen. Afspadsering skal helst gives som hele fridage.