SOSU-elev: Din overenskomst

Løn, arbejdstid, ferie, afspadsering. I din overenskomst kan du finde info om regler og rettigheder for dig, når du er i praktik.

De fleste af de omtalte regler gælder, mens du er i praktik på arbejdspladsen. Du skal være opmærksom på, om du er elev på EUV (Erhvervsuddannelse for voksne) eller ordinært ansat elev, herunder voksenelev.

FOA har været med til at tilrettelægge indholdet i din uddannelse, og det er os, der har lavet aftaler med din arbejdsgiver om dine vilkår, mens du uddanner dig.

Som elev er du omfattet af Erhvervsuddannelsesloven og de samme overenskomster med kommuner og regioner som dine færdiguddannede kolleger.

I tvivl?
Er du i tvivl om, hvad du har af rettigheder og pligter, så spørg i din lokale FOA-afdeling, eller kontakt din tillidsrepræsentant, som du vil møde i praktikken.

Find din afdeling