Løn og nyttige satser - PAU-elev

Find info om din løn som PAU-elev

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse vil din løn være afhængig af, hvilket ansættelsesforhold du har, da der er flere overenskomster, som rummer bestemmelser om pædagogiske assistentelever. Alle beløb skal fratrækkes skat.

Ordinære elever

Se løntrin for pædagogisk assistent-elever i kommunerne

Se løntrin for pædagogisk assistent-elever i regionerne

Voksenelever
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, får du voksenelevløn. 
Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse.

Se løntrin for voksenelever i kommunerne

Vær opmærksom på, om du er ansat efter pædagogmedhjælperoverenskomsten eller omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten.

I tillæg til dit løntrin får du et grundlønstillæg afhængigt af, hvor i landet du arbejder.

Se løntrin for voksenelever i regionerne

Vær opmærksom på om du er ansat efter dagplejeoverenskomsten. 

I tillæg til dit løntrin får du et grundlønstillæg afhængigt af, hvor i landet du arbejder.

EUV-forløb
Der er flere muligheder for at gennemføre uddannelse som EUV-forløb:

  • Hvis du er ansat på en af FOAs overenskomster inden for det pædagogiske område og har mindst 2 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, skal du søge optagelse på EUV.
  • Hvis du er arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde få godkendt en jobplan af jobcentret, som giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen med aktiveringsydelse (=dagpenge).
  • Selv om du er ansat i et andet job end de overenskomstområder, som uddannelsen retter sig mod, har du stadig mulighed for at blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder alders- og erfaringskravet.

Kontakt din lokale afdeling for at få oplyst dine forsørgelsesmuligheder, eller hvis du har andre spørgsmål til EUV. 

 Kontakt din lokale afdeling - find den her