Løn og nyttige satser - PAU-elev

Find info om din løn som PAU-elev

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse vil din løn være afhængig af, hvilket ansættelsesforhold du har, da der er flere overenskomster, som rummer bestemmelser om pædagogiske assistentelever. Alle beløb her på siden, skal fratrækkes skat.

 

Ordinære elever

Elev i kommunerne:

På uddannelsens første år får du som ordinær elev 8.485,72 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år. Hvis du er over 18 år, får du 10.894,88 kr. pr. måned på uddannelsens første år.

På andet år af uddannelsen får du 8.485,72 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år. Når du er fyldt 18 år, får du samme løn som ordinært ansatte over 18 år, hvilket vil sige 11.571,57 kr. pr. måned. 

Elev i Regionerne:

Som ordinær elev får du 8.448,59 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år det første år på uddannelsen, og 10.774,73 kr. pr. måned, hvis du er fyldt 18 år. 

På andet år af uddannelsen får du 8.372,60 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år og 11.353,29 kr. pr. måned, hvis du er fyldt 18 år.

 

Voksenelever
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, får du voksenelevløn. 
Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse.

I kommunerne: 

Hvis du er ansat efter pædagogmedhjælperoverenskomsten får du som voksenelev løntrin 13, svarende til mellem 20.525,75 kr. og 21.603,83 kr. pr. måned, plus et grundlønstillæg afhængig af, hvor i landet du arbejder.

Hvis du er ansat efter omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten, får du som voksenelev løntrin 15, svarende til mellem 21.268,00 kr. og 22.409,08 kr. pr. måned, plus et grundlønstillæg afhængigt af, hvor i landet du arbejder.

I Regionerne: Her får du som voksenelev løntrin 15, svarende til mellem 21.176,17 kr. og 22.309,42 kr. pr. måned plus et grundlønstillæg afhængig af, hvor i landet du arbejder. 

Hvis du er ansat efter dagplejeoverenskomsten, får du som voksenelev løntrin 18, svarende til mellem 22.239,75 og 23.466,75 kr. pr. måned plus et grundlønstillæg afhængig af, hvor i landet du arbejder.

 

EUV-forløb
Der er flere muligheder for at gennemføre uddannelse som EUV-forløb:

  • Hvis du er ansat på en af FOAs overenskomster inden for det pædagogiske område og har mindst 2 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, skal du søge optagelse på EUV.
  • Hvis du er arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde få godkendt en jobplan af jobcentret, som giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen med aktiveringsydelse (=dagpenge).
  • Selv om du er ansat i et andet job end de overenskomstområder, som uddannelsen retter sig mod, har du stadig mulighed for at blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder alders- og erfaringskravet.

Kontakt din lokale afdeling for at få oplyst dine forsørgelsesmuligheder, eller hvis du har andre spørgsmål til EUV. 

 Kontakt din lokale afdeling - find den her