Løn og nyttige satser - PAU-elev

Find info om din løn som PAU-elev pr. 1/4 2022

Som elev på den pædagogiske assistentuddannelse vil din løn være afhængig af, hvilket ansættelsesforhold du har, da der er flere overenskomster, som rummer bestemmelser om pædagogiske assistentelever. Alle beløb skal fratrækkes skat.

Ordinære elever i kommunerne 
Det første år på uddannelsen får du 11.625,16 kroner pr. måned, og andet år på uddannelsen får du 12.343,50 kroner pr. måned. 

Ordinære elever i regionerne 
Det første år på uddannelsen får du 11.400,20 kroner pr. måned, og andet år på uddannelsen får du 12.117,25 kroner pr. måned. 

 

Voksenelever
Er du fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, får du voksenelevløn. 
Du skal selv dokumentere, at du har 1 års relevant beskæftigelse inden elevkontraktens indgåelse. 

Voksenelev i kommunerne:
Hvis du er ansat efter pædagogmedhjælperoverenskomsten, får du mellem 22.056,51 kroner og 23.205,10 kroner pr. måned afhængigt af, hvor i landet, du arbejder. 

Hvis du er ansat efter omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten, får du mellem 22.830,48 kroner og 24.037,57 kroner pr. måned afhængigt af, hvor i landet, du arbejder. 

Hvis du er ansat på dagplejeoverenskomsten, får du mellem 24.073,00 kroner og 25.413,58 kroner pr. måned afhængigt af, hvor i landet, du arbejder. 

Voksenelev i regionerne
Hvis du er ansat efter omsorgs- og pædagogmedhjælperoverenskomsten får du mellem 22.461,50 kroner og 23.643,67 kroner pr. måned afhængigt af, hvor i landet, du arbejder. 

 

EUV-forløb
Der er flere muligheder for at gennemføre uddannelse som EUV-forløb:

  • Hvis du er ansat på en af FOAs overenskomster inden for det pædagogiske område og har mindst 2 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, skal du søge optagelse på EUV.
  • Hvis du er arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde få godkendt en jobplan af jobcentret, som giver dig mulighed for at gennemføre uddannelsen med aktiveringsydelse (=dagpenge).
  • Selv om du er ansat i et andet job end de overenskomstområder, som uddannelsen retter sig mod, har du stadig mulighed for at blive optaget på uddannelsen, hvis du opfylder alders- og erfaringskravet.

Kontakt din lokale afdeling for at få oplyst dine forsørgelsesmuligheder, eller hvis du har andre spørgsmål til EUV. 

 Kontakt din lokale afdeling - find den her