Eksperter i arbejdsskader

FOAs medlemmer anmelder årligt mellem 3.500 og 4.000 arbejdsskader - herunder både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. FOA hjælper medlemmerne med at behandle sager ved arbejdsskademyndighederne og Erstatningsnævnet, og kan føre sagerne videre ved domstolene.

FOA har sit eget team af advokater, som er specialiserede indenfor arbejdsskader. De står klar til at hjælpe medlemmerne hele vejen gennem sagsforløbet. Teamet er rekrutteret og sammensat ud fra deres ekspertise og erfaring med behandling af arbejdsskadesager fra tidligere job ved både advokatfirmaer og arbejdsskademyndigheder. De kender derfor til arbejdet på myndighedens side og medlemmernes krav overfor modparten.

Erstatninger til FOAs medlemmer

FOAs advokater og sagsbehandlere har hentet mange erstatninger til medlemmerne. Her er nogle udvalgte eksempler, hvor medlemmet har fået erstatning for varigt mén, tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Beløbene udgør den samlede erstatning medlemmet har fået i den pågældende arbejdsskade, og kan derfor bestå af flere sager med forskellige typer erstatninger:

newsimage

Kom til skade med personlift

Social- og sundhedsassistent
57 år

newsimage

Blev overfaldet og udviklede PTSD

Social- og sundhedsassistent
57 år

newsimage

Blev truet af dement borger med kniv

Social- og sundhedshjælper
57 år

newsimage

Fik skulderskade efter træk i arm

Omsorgsmedhjælper
57 år

newsimage

Faldt på cykel og brækkede albue

Social- og sundhedshjælper
52 år

newsimage

Blev overfaldet og udviklede PTSD

Pædagog, døgnområdet
56 år

newsimage

Faldt på en ikke fastgjort træstamme

Socialpædagog, dagområdet
30 år

Meld dig ind i FOA, før skaden er sket

phone RING 80 20 20 30

 
Meld dig ind online