FOA-overenskomster

FOAs overenskomster dækker over en lang række faggrupper, og nogle af overenskomsterne dækker mere end én faggruppe.

Har du faggrupper, som ikke bliver dækket af en overenskomst, skal du tegne flere overenskomster – og måske med andre fagforeninger end FOA.