Den danske model - for nye arbejdsgivere

Forstå den danske model på 5 minutter:

Det helt særlige ved den danske model er, at den bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Det betyder blandt andet at der ikke er nogen lov om mindsteløn i Danmark. Løn aftales mellem arbejdsgivere, der er repræsenteret af arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerne, der er repræsenteret af fagforeningerne, når der forhandles overenskomst.

Overenskomsten mellem de to parter dækker ikke kun lønninger, men også andre vilkår, som for eksempel barns første sygedag, feriefridage, pensionsopsparing og løn under sygdom. Overenskomster aftales for en bestemt periode på to eller tre år af gangen.

Rammerne for, hvordan man forhandler overenskomster, og hvilke lovlige midler, der kan tages i brug for at opnå de ønskede resultater, er bestemt i Hovedaftalen mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

FOA er en fagforening, der rummer mange forskellige fag. Derfor er FOA også part i en hel del forskellige overenskomster på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Når en ny institution starter op, forsøger FOA altid via dialog at tegne en overenskomst for at sikre medarbejdernes rettigheder, både lønmæssigt og vilkårsmæssigt. Dette gør vi også for at forhindre social dumping og for at undgå, at der opstår unfair konkurrence mellem de arbejdsgivere, der har overenskomst og ordnede forhold, og de arbejdsgivere, der ikke har.