Materialer - FOA Ungdom

Find de gode argumenter, hvis du også kæmper for retten til fuldtidsstillinger.

FOA Ungdom har beregnet det økonomiske tab ved at arbejde hhv. 28, 30 og 32 timer gennem hele arbejdslivet. Beregningerne er lavet for faggrupperne social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, husassistent og serviceassistent.

Se beregningerne (pdf) 

Et eksempel:

Julie er 23 år og ansat som sosu-assistent 30 timer om ugen. For hende betyder tvungen deltid:

  • 2,4 mio. kr. i løntab
  • 46.450 kr. tabt omkring særlig feriegodtgørelse
  • 309.666 kr. tabt ift. pension

I alt et tab på 2.738.165 kr.* - svarende til 10 års fuldtidsløn

*Udregnet efter 47 erhvervsaktive år på deltid

Mere viden om deltid/fuldtid

I forbindelse med kampagnen #FuldtidJaTak har FOA Ungdom har samlet en række gode argumenter der understreger, hvorfor retten til fuldtidsarbejde er vigtig at kæmpe for.

 Hent argumentationsark (pdf)

 

LO har lavet to analyser i forbindelse deltid vs. fuldtid. De viser dels, at deltidsansatte gerne vil arbejde mere, og dels at der i de seneste år har været en stigning i antallet af deltidsansættelser:

Stort potentiale for øget arbejdsudbud blandt deltidsbeskæftigede (pdf) 

Brugen af flere deltidsansatte steget i flere servicehverv (pdf)