Ret til flere timer

Aftalen om deltidsansattes adgang til et højere timetal går ud på, at deltidsansatte, der ønsker det, skal have mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer. Det er formålet med en aftale indgået mellem KL og KTO.

"Når der opstår permanente ledige timer til besættelse, har kommunen/regionen pligt til at tilbyde de ledige timer til allerede ansatte medarbejdere, som er på deltid."

Sådan står der i "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal", som blev indgået på baggrund af trepartsaftalerne i 2007.

Aftalens formål er at skabe rammerne for, at at deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid.
Både kommuner og regioner er forpligtet til at overholde aftalen og dermed tilbyde permanent ledige timer (f.eks. ved opnormering eller stillingsledighed) til deltidsansatte, der ønsker at gå op i tid.

I nedenstående vejledning bliver aftalens punkter forklaret:
Hent "Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal" - Kommuner 
Hent "Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal" - Regioner

Aftaleteksterne kan desuden hentes i den oprindelige form:  
Hent "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal" - Kommuner
Hent "Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal" - Regioner