Brug din stemme til at skabe lighed i Danmark

Uligheden er steget i Danmark, og det går ud over dem, der har mindst. Men alle børn har ret til en tryg og god opvækst, og alle ældre skal sikres en værdig alderdom. Og så skal alle have lige adgang til sundhedssystemet. Det er hele Danmarks valg, men det er dit valg, hvor du sætter dit kryds.

Sæt dit X, så vi får mere lighed i Danmark.

Værdighed

Den kommunale velfærd er under pres, og den offentlige hjælp til ældre er løbende skåret mere og mere ind til benet. I Danmark bør en værdig alderdom ikke kun være et gode for de velhavende, det skal være alle.

Sæt dit X, så vi sikrer de ældre en værdig alderdom.

Tryghed

Børn har brug for gode og trygge rammer. Men i øjeblikket er det nærmest umuligt at rekruttere til dagtilbud, og det går ud over børnenes trivsel og udvikling. Gode dagtilbud med dygtige medarbejdere sikrer begge dele og er med til at bryde den sociale arv.

Sæt dit X, så vi sikrer børn en tryg barndom.

Lighed

Højtuddannede har flere gode leveår og lever generelt længere end dem med ingen eller kun en kort uddannelse. I Danmark bør alle have lige adgang til sundhedssystemet, og alle skal have mulighed for den samme behandling, uanset uddannelseslængde, postnummer eller formue.

Sæt dit X, så vi sikrer lige vilkår i sundhedssystemet.

Mere lighed løfter os alle

FOA vil løfte ligheden i Danmark. Det handler om mere lighed i løn og forbrugsmuligheder. Det handler også om anerkendelse af traditionelle kvindefag og om respekt for værdien af det vigtige arbejde, som FOAs medlemmer udfører.