Frizone: Retningslinjer for luft omkring FOAs logo

Rummet omkring et logo kaldes frizone. Det er det frie område i forhold til kanter og andre grafiske elementer, der som minimum og til enhver tid skal være rundt om et logo. 
Frizonen er i FOA-logoets tilfælde defineret som højden på ’F’ i FOA.

Hvilken logovariant skal bruges hvor?

Logo alene (variant 1) bruges til fx små annoncer.
Logo med slogan (variant 2 og 3) til større materiale som annoncer, plakater, pjecer osv.

Er du i tvivl, så kan du altid kontakte Grafisk team i FOA: foadesign@foa.dk

Se også afsnit om:

Logostørrelser og anvendelse af FOAs logo 

Eksempler på frizonen: