Kampagner

Kampagner skal bygges op ved brug af FOAs design-grundelementer herunder typografi, farver og logoplacering.

I FOA er der fastlagt en grafisk identitet, der skal efterleves på alle medieplatforme, ved udgivelse af publikationer, udrulning af kampagner, annoncer mv. Dette har til formål at skabe en visuel sammenhæng, så det som udgangspunkt altid er tydeligt, at FOA er afsenderen.
Der kan dog være enkeltstående tilfælde, hvor der er mulighed for fleksibilitet og kreativ udfoldelse, hvis der er behov for, at en særlig type kampagne eller annonce skal kunne skabe optimal opmærksomhed omkring et emne.

 

Avisannonce fra kampagnen "Nej til flere drab"

Avisannonce i MX     

 

Video fra kampagnen "Sammen gør vi forskellen"

 

Logo

 • Placering: For tydelig afsender-identifikation skal FOAs logo, på alle kampagne- og annonceelementer, altid være placeret i højre hjørne af det givne medie.
  På trykte kampagner og annoncer skal logoet, af hensyn til brødtekst og billede, være placeret nederst i højre hjørne. På outdoor-medier skal logoet være placeret i øverste højre hjørne.
 • Farve: FOAs logo skal altid gengives i henhold til FOAs røde primærfarve. Logoets farve kan adskille sig fra dette, hvis der som tidligere nævnt er et særligt behov. Logoet kan her anvendes i negativ eller 90 % sort.
 • Baggrund: FOAs logo skal altid placeres på hvid baggrund, medmindre andet aftales i forhold til den enkelte kampagne eller annonce.

Typografi

 • FOAs font er Geogrotesque, og skal i alle tilfælde anvendes på trykte medier.
 • Der er mulighed for at benytte sig af alle Geogrotesques skriftsnit, med undtagelse af kursiv. Dette snit bruges ikke.
 • Overskrifter skal som hovedregel stå i 90 % sort.
 • Underoverskrifter og brødtekster skal altid skrives i de 2 primærfarver.
 • Alle rubrikker skal placeres i en fokusboks lavet efter designguidens retningslinjer.
 • Teksten i FOAs materialer skal som udgangspunkt altid sættes i minuskler (små bogstaver). Versaler (store bogstaver) kan – i særlige tilfælde – bruges i rubrikker, slagord og kampagnenavne/-slogans (fx kampagnen Ulighed koster). Lange rubrikker på 3 linjer og derover, underrubrikker, brødtekster, links mv. er undtaget. Her kan aldrig bruges versaler.

Farver

Farver der benyttes i kampagner og annoncer skal efterleve FOAs farvepalet.