Side 2 uden indholdsfortegnelse

Tryksager under 8 sider behøver ikke have en indholdsfortegnelse.
På en side 2 uden indholdsfortegnelse kan det farvede felt bruges mere illustrativt.

  • Man kan placere et ikon, en illustratorvignet fra samme tryksag på det farvede felt, eller – hvis det er i elevpjecer – talebobler på 90 % sort baggrund (CMYK: 70/100/82/26).
  • Den givne illustration skal forholde sig til det farvede rum den sættes ind i.
  • Den farvede baggrund refererer til forsidefarve eller forsidefoto.

Eksempel på grafik på side 2 uden indholdsfortegnelse

  • Kolofon sættes i Geogrotesque medium (emne)/regular (navn) 8,5/13 pkt. i 90 % sort.
  • Man skriver et pjece-identifikationsnavn, f.eks.: PA_Program_Kvalitet i dagplejen_A5_04032016 i Geogrotesque regular 5/13, nederst i kolofonen. 
  • Hvis der er pladsmangel i en pjece på mindre end 8 sider, kan side 2 inddrages til layout, så teksten starter der uden indholdsfortegnelse. I så fald fjernes det farvede felt.
  • Hvis side 2 er en tekstside i en tryksag på over 4 sider, kan man godt have pagina på side 2.

Eksempel hvor side 2 er inddraget i layoutet

  

Kolofon på bagsiden

Når side 2 er inddraget til layout, flyttes kolofonen til bagsiden af pjecen, hvor den sættes i bunden af det øverste, grå felt på samme måde som på side 2. Kolofonen er stadig i bunden af siden på samme måde som normalt i et hvidt felt og underordner sig spaltegriddet.

Eksempel på kolofon, når side 2 er inddraget